Сорока Галина Михайлівна

Наукові інтереси

Новітні тенденції у методиці викладання іноземної мови, формування професійних якостей у студентів через вивчення іноземної мови.

Курси

Публікації

 Автор наукових та навчальнoметодичних праць, серед яких:

 1. Метод Калана: історія виникнення, позитивні та негативні аспекти, застосунок в сучасній методиці викладання іноземних мов. (тези) / Возняк   Г. С., Сорока Г. М. // «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, Україна, 02-03 червня 2021 р. – Львів : ЛТЕУ, 2021.
 2. Кроскультурні комунікації в туристичній індустрії (тези) / Дубравська Д. М., Сорока Г. М. // «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, Україна, 02-03 червня 2021 р. – Львів : ЛТЕУ, 2021.
 3. Lingual and extra-lingual features of the English vocabulary (стаття) / Дубравська Д. М., Сорока Г. М. https://www.academia.edu/44744508/ 9 ст. 2020р. https://www.academia.edu
 4. Дубравська Д.М., Сорока Г.М. “Англійська мова. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Дубравська Д.М., ст. викл. Сорока Г.М.  –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 48с
 5. Сорока Г.М., Дубравська Д.М., Возняк Г.С. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (на прикладі тематичного блоку “At the Restaurant. Healthy Food”). / ст. викл. Сорока Г.М., доц. Дубравська Д.М., ст. викл. Возняк Г.С.. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 46с
 6. Сорока Г.М., Дубравська Д.М., Возняк Г.С. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» (на прикладі тематичного блоку «Business Trip»). / ст. викл. Сорока Г.М., доц. Дубравська Д.М., ст. викл. Возняк Г.С.. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 78с
 7. Ковалик Н.В., Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання з англійської мови до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 “Право” / доц. Ковалик Н.В., ст. викл. Сорока Г.М. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 48с
 8. Сорока Г.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» – Львів, 2020. – 52с.
 9. Березюк О.А.,  Сорока Г.М Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-51с.
 10. Сорока Г.М., Березюк О.А.  Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та комерційна діяльність»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-54с.
 11. Сорока Г.М. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-84с.
 12. Березюк О.А, Синявська А.М., Сорока Г.М. Тестові та контрольні роботи для студентів І курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». / – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 38 с.
 13. Сорока Г.М., Горецька Х.В. Особливості перекладу рекламного тексту туристичного характеру.// Вісник Львівської комерційної академії. – Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2011

Наукова біографія

Сорока Галина Михайлівна

Посада:  викладач англійської мови

Короткі відомості:

Закінчила відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету   (кваліфікація «Філолог. Викладач англійської мови та літератури»).

Загальний педагогічний стаж: 23 роки

Стаж роботи в коледжі: 4 роки

Сфера наукових інтересів:

Новітні тенденції у методиці викладання іноземної мови, формування професійних якостей у студентів через вивчення іноземної мови.

 Автор наукових та навчальнoметодичних праць, серед яких:

 1. Метод Калана: історія виникнення, позитивні та негативні аспекти, застосунок в сучасній методиці викладання іноземних мов. (тези) / Возняк   Г. С., Сорока Г. М. // «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, Україна, 02-03 червня 2021 р. – Львів : ЛТЕУ, 2021.
 2. Кроскультурні комунікації в туристичній індустрії (тези) / Дубравська Д. М., Сорока Г. М. // «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, Україна, 02-03 червня 2021 р. – Львів : ЛТЕУ, 2021.
 3. Lingual and extra-lingual features of the English vocabulary (стаття) / Дубравська Д. М., Сорока Г. М. https://www.academia.edu/44744508/ 9 ст. 2020р. https://www.academia.edu
 4. Дубравська Д.М., Сорока Г.М. “Англійська мова. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Дубравська Д.М., ст. викл. Сорока Г.М.  –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 48с
 5. Сорока Г.М., Дубравська Д.М., Возняк Г.С. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (на прикладі тематичного блоку “At the Restaurant. Healthy Food”). / ст. викл. Сорока Г.М., доц. Дубравська Д.М., ст. викл. Возняк Г.С.. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 46с
 6. Сорока Г.М., Дубравська Д.М., Возняк Г.С. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» (на прикладі тематичного блоку «Business Trip»). / ст. викл. Сорока Г.М., доц. Дубравська Д.М., ст. викл. Возняк Г.С.. –  Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 78с
 7. Ковалик Н.В., Сорока Г.М. “Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки та завдання з англійської мови до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 “Право” / доц. Ковалик Н.В., ст. викл. Сорока Г.М. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 48с
 8. Сорока Г.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право» – Львів, 2020. – 52с.
 9. Березюк О.А.,  Сорока Г.М Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-51с.
 10. Сорока Г.М., Березюк О.А.  Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та комерційна діяльність»/ – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-54с.
 11. Сорока Г.М. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.-84с.
 12. Березюк О.А, Синявська А.М., Сорока Г.М. Тестові та контрольні роботи для студентів І курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». / – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 38 с.
 13. Сорока Г.М., Горецька Х.В. Особливості перекладу рекламного тексту туристичного характеру.// Вісник Львівської комерційної академії. – Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 2011

Підвищення кваліфікації:

 1. Факультет післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка, січень 2018.
 2. Стажування при кафедрі іноземних мов ЛТЕУ жовтень 2017-січень 2018.
 3. Навчально-методичний  он-лайн вебінар «Міжнародний мовний іспит PTE Academic: частини “Говоріння” та “Письмо” 14.05.2021 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС) Sam MacKean – методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн».  Сертифікат учасника № DE-40-1405202116- 3206.
 4. Навчально-методичний он-лайн вебінар «From theory to practice: activities for any classroom Presented by: Michael Hogan and Chia Suan Chong 05.05.2021
 5. Навчально-методичний он-лайн вебінар «Міжнародний мовний іспит PTE Academic: частина “Сприймання на слух» – Kris Kirby методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 29.04.20212. 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС). Сертифікат учасника № DE-40-2904202117-3206.
 6. Навчально-методичний  он-лайн вебінар «Міжнародні мовні кваліфікації PTE Academic, IELTS та FCE: порівняльний аналіз іспитів» – Graham Jones методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 28.04.2021. 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС). Сертифікат учасника № DE-40-2804202111-3208.
 7. Навчально-методичний  он-лайн вебінар «Послідовний підхід до виконання завдань частини “Читання”: вдосконалення навичок швидкочитання» – Graham Jones методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 24.03.2021 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС). Сертифікат учасника № DE-40-2403202118-3987.
 8. Навчально-методичний  он-лайн вебінар «Використання цифрових технологій для успішного складання іспитів» – Kris Kirby методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 23.03.2021 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС). Сертифікат учасника № DE-40-2303202117-3987.
 9. Навчально-методичний  он-лайн вебінар «Важливість розвитку навичок занотовування інформації та ведення конспектів для студентів ЗВО» – Kris Kirby, методист ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 16.03.2021 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС). Сертифікат учасника № DE-40-1603202116-3987.
 10. Навчально-методичний он-лайн вебінар «Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading» – Hsu-Ping Tuan, MM Publications and Linguist LTD. 15.03.2021. 1 академічна година
 11. Навчально-методичний он-лайн вебінар «STAYING ALIVE IN THE VIRTUAL CLASSROOM” – Gregg Sotiropoulos, MM Publications and Linguist LTD. 11.03.2021. 1 академічна година
 12. Навчально-методичний он-лайн вебінар «BUILDING UP THE SPEAKING SKILLS” – Nadia Theochari 10. 03 2021. 1 академічна година
 13. «4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України» Світлана Сорочинська, голова метод відділу ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 03.03.21 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС) Сертифікат учасника № DE-40-0303202116-3987.
 14. Навчально-методичний вебінар “Teaching the teachers: different approaches to improve teachers’ expertise” Методист Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед’юкейшн – Graham Jones, м.Львів,  25.11.2020. Тривалість – 2 (дві) академічні години
 15. Навчально-методичний вебінар “Dinternal Education online teacher training session Bringing pronunciation to life: Developing an effective approach to teaching stress and intonation” Методист Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед’юкейшн – Sam McKea – м.Львів,   23.11.2020. Тривалість – 2 (дві) академічні години
 16. Навчально-методичний вебінар “Building learner confidence for PTE General” – Методист Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед’юкейшн –   Jane Bledsoe, м.Львів,  19.11. 2020. Тривалість – 2 (дві) академічні години
 17. Навчально-методичний вебінар “Supporting Students’ Mental Health through Mindfulness” –  Методист Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед’юкейшн –  Amy Malloy, м.Львів,  18.11. 2020. Тривалість – 2 (дві) академічні години
 18. Навчально-методичний вебінар “Creating a solid base for assessment: Best practices for creating and using scoring rubrics in your classroom and in testing” – Методист Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед’юкейшн – Bill Bonk, м.Львів, 17.11. 2020. Тривалість – 2 (дві) академічні години

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!