Сулим Ольга Іванівна

Посада: заступник директора педагогічного коледжу , викладач Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-40-17

Електронна пошта: olha.sulym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Викладач французької мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
 • Освіта: вища
 • Предмети: практичний курс французької мови, країнознавство

Посібники:

 • Сулим О. І., Кость Г. М. Французька мова. Посібник для самостійної роботи і дистанційної форми навчання (з аудіозаписом). – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – 164 с.
 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова.Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 -12066 від 29.07.2013)

 

 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.

Участь у конференціях, семінарах:

 • Міжнародна конференція. Відень. Університет Зигмунда Фройда. Тема: EastEuropean versus West European Mentalities: Can We Hope Understand Another?(19.03.2009-22.03.2009)
 • ІУ Міжнародний науково-практичний форум «Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді» (м. Івано-Франківськ, 07-10 жовтня 2010 р.)
 • Сулим О.І.  Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • ІХ Луньовські читання “Проблеми Музейної освіти в Україні” (м.Харків, 30 березня 2018 р.).    Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. – м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou  “Premeny Skoly A Ucitel’ske Vsdelavanie V Historickom Kontexte A Nove Perspektivy”(О.І.Сулим, 2019).
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція “Музейна педагогіка в науковій освіті”. – м.Київ.- 28 листопада 2019 р.
 • онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності» (Сулим О.І., 19 травня 2020 року).

Стажування:

 • Польща. Вроцлав. Інститут романської філології Вроцлавського університету (7-10 листопада 2011 р.).
 • Співпраця з Лобораторією грецької мови та культури Школи гуманітарних та соціальних наук, у період з 01.07.2019 по 5.07.2019.

Публікації

 • Сулим О. І. Самостійна робота, як один із основних етапів вивчення іноземної мови/ О.І.Сулим // Studia methodologica. Тернопіль. Вип. 14. 2004. – С. 191-194.
 • Сулим О. І. Вплив особистості вчителя на навчальний процес учнів початкової школи / О. І. Сулим // Вісник Прикарпатського університету. Випуск ХХХУ. Серія: Педагогіка. 2010. – С. 173-178.
 • Сулим О. І. Застосування дистанційного навчання, як інноваційної форми педагогічної підготовки / О. І. Сулим // Вісник Черкаського педуніверситету. Серія «Педнауки». № 24 (237). 2012. – С. 118-121. Застосування-дистанційного-навчання
 • Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86 методологічні засади
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. – м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Oksana Surmach, PhD. – Olha Sulym. Pedagogical College of L’viv Ivan Franko National University in the system of pan-European pedagogical education. – Presov, Slovenska republika, – 2019.
 • Сулим О.І., Сурмач О.І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу // Музейна педагогіка в науковій освіті: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ.–2019.
 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 • Сулим О.І. Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін //  Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності: тези доповідей  онлайн-семінару на платформі Google Meet.- Львів, – 19 травня 2020.
 • Сулим О. I. ( У співавторстві). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 186 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. –С. 38-40.

Біографія

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!