Сулим Ольга Іванівна

Посада: заступник директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка» , викладач Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Телефон (робочий): (032) 239-40-17

Електронна пошта: olha.sulym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Лінгвокраїнознавство

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах, проєктах, курсах:

 • Міжнародна конференція. Відень. Університет Зигмунда Фройда. Тема: EastEuropean versus West European Mentalities: Can We Hope Understand Another?(19.03.2009-22.03.2009)
 • ІУ Міжнародний науково-практичний форум «Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді» (м. Івано-Франківськ, 07-10 жовтня 2010 р.)
 • Сулим О.І.  Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • ІХ Луньовські читання “Проблеми Музейної освіти в Україні” (м.Харків, 30 березня 2018 р.).    Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. – м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou  “Premeny Skoly A Ucitel’ske Vsdelavanie V Historickom Kontexte A Nove Perspektivy”(О.І.Сулим, 2019).
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція “Музейна педагогіка в науковій освіті”. – м.Київ.- 28 листопада 2019 р.
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу» (   07 квітня 2020).
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  (  09 квітня 2020).
 • онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності» ( 19 травня 2020 року).
 • Освітній онлайн-проєкт «Інноваційні підходи до організації  дистанційного навчання» (  серпень,  2020).
 • IREX Україна «VERIFIED онлайн-курс з медіаграмотності»     ( 10 вересня 2020).
 • Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» ( 27.11.2020 року).
 • Онлайн-вебінар «Розвиток особистісного потенціалу: шлях до гармонійного існування» (12.12.2020).

Стажування:

 • Польща. Вроцлав. Інститут романської філології Вроцлавського університету (7-10 листопада 2011 р.).
 • Співпраця з Лобораторією грецької мови та культури Школи гуманітарних та соціальних наук, у період з 01.07.2019 по 5.07.2019.

Публікації

 

Посібники:

 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 -12066 від 29.07.2013)
 • Сулим О. І., Кость Г. М. Французька мова. Посібник для самостійної роботи і дистанційної форми навчання (з аудіозаписом). – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – 164 с.
 • Публікації:
 • Сулим О.І. (у співавторстві). Формування проєктної компетентності в
  майбутніх бакалаврів. Педагогічні науки: теорії, історії, інноваційні
  технології: науковий журнал. Суми. Сумський державний педагогічний
  університет імені А.С. Макаренка, 2021.  №9 (113). С. 84 – 90.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів
  освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231
  Соціальна робота Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний
  фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»/
  Уклад. Михайлишин Р.Р, Сулим О.І. Львів. ВСП «Педагогічний фаховий коледж
  Львівського національного університету імені Івана Франка», 2021.  50 с.
 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 • Сулим О. І. Вплив особистості вчителя на навчальний процес учнів початкової школи / О. І. Сулим // Вісник Прикарпатського університету. Випуск ХХХУ. Серія: Педагогіка. 2010. – С. 173-178.
 • Сулим О. І. Застосування дистанційного навчання, як інноваційної форми педагогічної підготовки / О. І. Сулим // Вісник Черкаського педуніверситету. Серія «Педнауки». № 24 (237). 2012. – С. 118-121. Застосування-дистанційного-навчання
 • Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86 методологічні засади
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. – м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Oksana Surmach, PhD. – Olha Sulym. Pedagogical College of L’viv Ivan Franko National University in the system of pan-European pedagogical education. – Presov, Slovenska republika, – 2019.
 • Сулим О.І., Сурмач О.І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу // Музейна педагогіка в науковій освіті: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ.–2019.
 • Сулим О.І. Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим //Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 • Сулим О.І. Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін //  Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності: тези доповідей  онлайн-семінару на платформі Google Meet.- Львів, – 19 травня 2020.
 • Сулим О. I. ( У співавторстві). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 186 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. –С. 38-40.
 • Сулим О.І., Худяк І.  Мова як важливий чинник консолідації української нації  // Мовна освіта: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей  студентської мовної конференції. – Львів. – 2021. – С.10-17. Збірник

Біографія

Методичні матеріали

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів
освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231
Соціальна робота Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний
фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»/
Уклад. Михайлишин Р.Р, Сулим О.І. Львів. ВСП «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка», 2021.  50 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!