Запитати дозвіл на редагування
Опитування ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ_студенти
galinasenic365@gmail.com (не зв’язано) Змінити обліковий запис
1. Вкажіть спеціальність *
2. Чому Ви здобуваєте фахову передвищу освіту? *
3. Чи описано в освітньо-професійній програмі перспективні напрями розвитку з урахуванням ..... *
так
ні
50/50
важко відповісти
змін ринку освітніх послуг
потреб здобувачів фахової передвищої освіти
змін ринку праці
4. Чи ви задоволені рівнем якості навчання забезпеченості освітньо-професійної програми? *
5. Чи відповідають критерії оцінювання змісту фахових компонентів згідно з освітньо-професійною програмою?
Скасувати вибір
6. Чи враховуються Ваші інтереси і потреби в організації навчального процесу? *
7. Чи задовільняє освітнє середовище Ваші потреби та інтереси? *
8. Чи створено в Коледжі безпечні умови для життя і здоров'я освітнє середовище? *
9. Чи надається Вам доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту і програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах навчальної дисципліни? *
10. Якість викладання якої навчальної дисципліни, на Вашу думку, заслуговує позитивної оцінки? *
11. Якість викладання якої дисципліни, на Вашу думку, потребує покращення? *
12. Зазначте рівень Вашої згоди з наступними твердженнями, що пов'язані з особливостями викладання навчальних предметів, які Вам викладалися *
Твердження
Повністю погоджуюся
Погоджуюся частково
50/50
Не погоджуюся в тій чи іншій мірі
Повністю не погоджуюся
Забагато теоретично спрямованих предметів без практичного їх застосування
Інформація, що подається на заняттях застаріла та не відповідає реальним сучасним потребам моєї професії
Недостатня кількість профільних предметів
Багато часу відводиться на самостійну роботу і від цього знижується якість засвоєння матеріалу
Спочатку викладаються вузькоспеціалізовані дисципліни, а потім загальні
Недостатня кількість практичних дисциплін
Є предмети, наповнення яких повторюється
13. Чи розроблено процедуру інформування по дисципліни, що пропонуються на вибір? *
14. Чи вивчені дисципліни є важливими з точки зору Вашого професійного зростання? *
15. Чи розроблено в Коледжі методи комунікації зі студентами (опитування, анкетування, бесіди, консультування)? *
16. Чи налагоджено з Вами зворотній зв'язок між адміністрацією, керівником академічної групи, викладачами? *
17. Чи Ви задоволені формами та методами навчання? *
18. Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання знань з навчальних дисциплін? *
19. Чи розроблено шляхи реалізації дистаційного навчання із залученням інноваційних технологій? *
20. Що, на Вашу думку, потрібно для покращення матеріально-технічної бази Коледжу? *
21. Чи надається Вам соціальна підтримка? *
22. Чи відомо Вам про залучення студентів як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти? *
23. Ваші пропозиції щодо покращення якості навчального процесу *
Надіслати
Очистити форму
Ніколи не вказуйте паролі в Google Формах.
Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови використання - Політика конфіденційності