Топографія з основами картографії

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2Гілета Л. А.ПКБ-11, ПКБ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ПКБ-11Гілета Л. А.
ПКБ-12Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: курсу “Топографія з основами картографії” сформувати знання студентів про картографічні твори, в тому числі топографічні карти, які є джерелом інформації про природні та антропогенні об’єкти на певній території.

Основними завданнями курсу є:

 • вивчити основні терміни та поняття курсу “карта”, “топографічні карта”, “легенда карти”, “координати”, “горизонталі”, “азимут”, “дистанційні методи зондування Землі”та ін.
 • ознайомитися з видами карт, способами їх складання та генералізації зображення на картах;
 • вивчити основні елементи топографічних карт України, способи їх складання;
 • охарактеризувати системи координат та кути орієнтування на топографічних картах;
 • навчитися визначати масштаб, прямокутні та географічні координати, кути на топографічних картах.

            В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • поняття курсу “Топографія з основами картографії”, роль і місце топографії і картографії в сучасній екології;
 • поняття карти, їх характеристики та класифікації;
 • математичну основу карт, систему координат та кути орієнтування;
 • способи картографічного зображення;
 • поняття та застосування дистанційних засобів зондування Землі в топографії і картографії;

вміти:

 • читати топографічні карти;
 • визначати масштаби та координати на картах;
 • вимірювати довжини і площі предметів на картах, кути орієнтування;
 • проводити горизонталі та інші ізолінії за відмітками
 • складати маршрути;
 • аналізувати фрагменти топографічної карти.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Лозинський В.В.Топографічний практикум. Навчальний посібник (видання друге, доопрацьоване і доповнене) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 110 с.
 2. Лозинський В.В.Топографо-геодезичний довідник (навчальне видання друге, доопрацьоване і доповнене). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 216 с.
 3. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. Навч. посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002 – 179 с.
 4. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. / Б.Б.АртамоновВ.П. Штангрет. – Львів: Новий Світ-2000,2008. – 248 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. google.maps
 2. http://www.geoguide.com.ua/
 3. 3.en-gb.topographic-map.com

Силабус:

Завантажити силабус