Топографія з основами картографії

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2Гілета Л. А.ПКБ-11, ПКБ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ПКБ-11Гілета Л. А.
ПКБ-12Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета  – дати студентам базові знання з теорії розробки та удосконалення методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних задач, а також сформувати належні практичні навички.

Основні завдання : – ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами створення топографічних карт та планів; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій використання топографічних карт для вирішення наукових та практичних задач; виробити навички роботи з приладами, які застосовуються для створення топографічних карт та планів; сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні основних теоретичних положень курсу.

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • системи координат і висот, які застосовують в геодезії;
 • математичну основу топографічних карт;
 • класифікацію топографічних карт, їх зміст;
 • будову і перевірки геодезичних приладів;
 • види і способи геодезичних вимірювань при виконанні топографо-геодезичних робіт під час створення топо-графічних карт і планів;
 • методику виконання картометричних і морфометричних робіт, а також одержання іншої інформації про географічні об’єкти за топографічними картами.
 • основи нівелювання, теодолітної, тахеометричної зйомки; геодезичні прилади та методи складання, відтворення і використання географічних, геологічних, екологічних карт та планів різного масштабу.

вміти:

 • визначати за топографічними картами відстані, географічні і прямокутні координати об’єктів, вимірювати дирекційні кути;
 • розв’язувати задачі за горизонталями, визначати їх висоти, абсолютні і відносні позначки, кути нахилу місцевості, будувати профілі;
 • виконувати математичне опрацювання результатів польових вимірювань по обчисленню координат і висот пунктів геодезичної основи;
 • виконувати камеральні роботи по складанню топографічних карт і планів;
 • виконувати перевірки геодезичних приладів і володіти способами геодезичних вимірювань на місцевості.

Рекомендована література

Базова

 1. Лозинський В. Топографічний практикум. Навчальний посібник (видання друге, доопрацьоване і доповнене). – Львів, 2009.
 2. Лозинський В. Топографічне і картографічне креслення. Навчально-методичні вказівки з курсу “Топографія”. – Львів, 2009.
 3. Лозинський В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навчально-методичне видання. – Львів, 2009.
 4. Лозинський В. Топографо-геодезичний довідник (навчальне видання друге, доопрацьоване і доповнене). – Львів, 2009.
 5. Лозинський В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичні вказівки з курсу “Топографія”. – Львів, 2010.
 6. Лозинський В. Топографічна карта. Навчально-методичні вказівки. – Львів, 2010.
 7. Лозинський В., Клюйник В. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2010.

 Додаткова

 1. Господинов Г., Сорокин В. Топография. – Москва, 1974.
 2. Земледух Р. Картографія з основами топографії. – Київ, 1993.
 3. Найдин И., Найдина К. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – Москва, 1991.
 4. Поклад Г. Геодезия. – Москва, 1988.
 5. Практикум по геодезии /Под редакцией В. Бакановой. – Москва, 1983.
 6. Ратушняк Г. Топографія з основами картографії. – Київ, 2003.
 7. Топографія з основами геодезії: підручник / А. Божок, В. Барановський, К. Дрич та ін. / За ред. А. Божок. – Київ, 1995.