Дитяча психологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,
420Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.
410ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.

Опис курсу

Предметом вивчення дитячої психології є загальні закономірності психічного розвитку в онтогенезі, його вікових періодів, причин і механізмів переходу від одного періоду до іншого, їх характерних ознак і психологічних механізмів.

 Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, педагогічна психологія, анатомія і фізіологія, дошкільна педагогіка, дитяча література, філософія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні питання дитячої психології.

Змістовий модуль 2. Психічний розвиток дитини.

Змістовий модуль 3.Психологічна характеристика діяльності дитини в    дошкільному віці.

Змістовий модуль 4. Розумовий розвиток дошкільника.

Змістовий модуль 5. Індивідуальна сфера дошкільника.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Дитячої психології” є психолого-педагагічна підготовка майбутніх фахівців до професійної педагогічної діяльності в системі національної дошкільної освіти.

1.2.Основними завданнями вивчення дитячої психології є:

– сформувати у студентів систему психологічних знань і вмінь застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності;

– засвоєння наукових даних про вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника, що допоможе студентам краще пізнати своїх вихованців і на підставі цих знань ефективно керувати формуванням особистості кожної дитини і групи в цілому;

– відображення унікальності кожного вікового періоду від народження до вступу дитини до школи та з’ясування тенденцій, закономірностей психічного розвитку дитини;

– психологічне обгрунтування навчання і виховання дітей на основі спеціальних психологічних досліджень.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основи дитячої психології;
 • загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому періоді;
 • психічні новоутворення вікових періодів і ведучий тип діяльності ;
 • методи формування творчої активності особистості;
 • основи спілкування та взаємодії в групі дітей дошкільної установи.

 

вміти :

 • застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування з дітьми;
 • вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості;
 • використовувати засоби і прийоми психологічного впливу
 • реалізовувати функції керівника колективу, способи стимулювання його діяльності;
 • проектувати на основі використання методів психологічного дослідження і форм його розвитку;
 • забезпечити професійне спрямування навчання;
 • прогнозувати соціально-психологічний аспект розвитку особистості дошкільника.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 2,5 кредитів ECTS.

Рекомендована література

 1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: навч. посіб., – К., 2012.
 2. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К., 1998.
 3. Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К. 2004.
 4. Кулачківська С.Є., Ладивір О.С. Я – дошкільник /вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку. – К., 1998.
 5. Павелків Р.В., Цигипало О.П. «Дитяча психологія» : Навчальний посібник. – К., 2008р.
 6. Програми навчання і виховання в дошкільних закладах.
 7. Терлецька Л. Психологія дитинства: практикум: Навч. пос. – К., 2006.
 8. Соколова Ю. Тести на готовність до школи. – К., 2008.

 

Матеріали

Самостійна робота

з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Застосування методів дослідження вихователем ДНЗ 2
2 Робота з програмами навчання і виховання дітей в дошкільних закладах (розвиваюче навчання) 2
3 Спостереження за дітьми немовлячого віку, виділення основних досягнень і порівняння з досягненнями дітей фази новонародженості 2
4 Криза трьох років 2
5 Конструктивна діяльність дошкільника 2
6 Передумови формування навчальної діяльності в дошкільному віці 2
7 Розвиток спілкування дошкільників з дорослими і ровесниками 2
8 Розвиток вищих почуттів у дошкільному віці 2
9 Розвиток  мовлення дошкільника 2
10 Розвиток уяви в дошкільному віці 2
11 Формування характеру у дітей дошкільного віку 2
12 Особливості темпераменту в дошкільників 2
Разом 24

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму