Каліграфія (графіка письма)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
24Михайлишин Р. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230ШКВ-11Михайлишин Р. Р.
ШКВ-12Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Назва курсу              Каліграфія (графіка письма)

Спеціальність           «Початкова освіта»

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І

Семестр                      ІІ

Кількість годин – 90 (34 – аудиторних, 56 – самостійна робота)

Кількість  кредитів 2,5

 

Мета і завдання навчальної дисципліни:

Курс каліграфії посідає важливе місце в навчальному плані підготовки вчителів початкових класів. Засвоєння провідних положень даної дисципліни забезпечує всебічність підготовки фахівця.

Вивчення курсу каліграфії дає студентам необхідні теоретичні і практичні знання з питань організації і навчання каліграфічного письма, грамоти на уроках рідної мови, мовлення і правопису.

Метою вивчення курсу «Каліграфія» (графіка письма) є озброєння студентів знаннями методики навчання каліграфічного письма букв алфавіту та цифр; навчити поєднувати їх у складах і словах, враховувати закономірності формування чіткого й швидкого, правильного і безперервного письма та можливості дітей оволодіння цими навичками.

Основні завдання курсу:

 • ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку письма;
 • дати майбутнім учителям початкової школи теоретичні знання з каліграфії;
 • засвоїти методи та прийоми навчання каліграфічного письма;
 • сформувати у студентів навички правильного, каліграфічного та швидкого письма в зошитах і на дошці;
 • виправити помилки в їхньому почерку;
 • ознайомити студентів з інноваційними технологіями навчання каліграфічного письма в початкових класах.

 

В результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

 • завдання навчання каліграфічного письма та програмні вимоги до нього;
 • звукову сторону мови, способи позначень звуків на письмі;
 • норми письма, вимоги до техніки написання;
 • методи та прийоми формування каліграфічних навичок письма;
 • методику написання тієї чи іншої літери, цифри, їх елементи, форму, розмір, пропорції;
 • методику проведення каліграфічних хвилинок;
 • специфіку навчання письма лівші.

 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:

 • цікаво будувати уроки письма під час навчання грамоти (добукварний, букварний та післябукварний періоди);
 • застосовувати наочні і технічні засоби навчання під час уроків письма;
 • користуватися методами і прийомами каліграфічного письма;
 • чітко, правильно й послідовно коментувати написання елементів;
 • самостійно складати плани-конспекти уроків;
 • добирати дидактичний та ігровий матеріал для першокласників;
 • володіти каліграфічним письмом у зошиті і на класній дошці;
 • знаходити графічні помилки та усувати їх.

Рекомендована література

 1. Зілінська Н. Методика роботи з чистописання у початковій школі: [навчально-методичний посібник] / Наталія Зілінська, Тарас Зілінський. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2010. – 60 с.
 2. Кирей І.Ф., Трунова В.А. Методика викладання каліграфії в початковій школі. – К.: Вища школа, 1994. – 144 с.
 3. Кубінський М.В. Курс лекцій з «Основ каліграфії»: Навчальний посібник для викладачів та студентів педучилищ, педінститутів, педуніверситетів. – К.,1999. – 174с.
 4. Основні технічні характеристики форм цифр для використання в загальноосвітніх навчальних закладах України // Збірник наказів МОНУ . – 2003. ‒ № 23.
 5. Палійчук О.М. Методика навчання каліграфічного письма: Навчальний посібник. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344с
 6. Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр: Навч. –метод. посібник. – Тернопіль: Мальва. –ОСО, 2010. ‒ 116с.
 7. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії Ч.1. – Тернопіль: Мальва. –ОСО, 2009. ‒  56с.
 8. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії Ч. 2. – Тернопіль: Мальва. –ОСО, 2009. ‒ 88с.
 9. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії для лівші Ч. 1. – Тернопіль: Мальва. –ОСО, 2009. ‒  88с
 10. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії для лівші Ч. 2. – Тернопіль: Мальва. – ОСО, 2009. ‒ 88с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму