Музеєзнавство, пам’яткознавство

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Організація гурткової та краєзнавчої роботи 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова ШКМ-11 (Рівень А2) 64 0:4 Іспит
Психологія ЗВП 8 8 0,5:0,5 Немає
Фізичне виховання 68 0:4,3 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія ЗВП 8 8 0,5:0,5 Немає
українська мова 24 48 1,5:3 Іспит
Основи міжкультурної комунікації 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія ЗВП 8 8 0,5:0,5 Немає
Основи риторики (013 Початкова освіта 14 16 0,9:1 Залік
Культура мультимедіа 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія ЗВП 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія ЗВП 8 8 0,5:0,5 Немає