Музеєзнавство, пам’яткознавство

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Етнографія України 36 18 2,3:1,1 Іспит
Комп’ютерна графіка 20 16 1,3:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія ЗВП
Психологія ЗВП
9 0:0,6 Немає