Музеєзнавство, пам’яткознавство

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 18 1,1:1,1 Іспит
Іноземна мова (Англійська) 72 0:4,5 Немає
Музейний туризм 36 36 2,3:2,3 Немає
Основи міжособистісної комунікації 18 18 1,1:1,1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
40 28 2,5:1,8 Іспит
БЖД 18 1,1:0 Залік
Іноземна мова (Англійська) 68 0:4,3 Іспит
Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи 18 16 1,1:1 Залік
Психологія ЗВП 8 9 0,5:0,6 Немає