Соціальна робота

Галузь знань –23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
8 28 0,5:1,8 Залік
28 0:1,8 Залік
10 8 0,6:0,5 Залік
Анатомія, фізіологія та гігієна 18 18 1,1:1,1 Іспит
Безпека життєдіяльності 18 18 1,1:1,1 Залік
Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”) 18 18 1,1:1,1 Іспит
Етика соціально-педагогічної діяльності 36 18 2,3:1,1 Залік
Історія України 18 18 1,1:1,1 Іспит
Основи красномовства 18 18 1,1:1,1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням 36 36 2,3:2,3 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 10 1,3:0,6 Залік
20 10 1,3:0,6 Іспит
24 16 1,5:1 Залік
42 26 2,6:1,6 Залік

20 14 1,3:0,9 Залік
17 7 1,1:0,4 Залік
20 10 1,3:0,6 Іспит
Дозвіллєва діяльність 38 30 2,4:1,9 Залік
Етнопедагогіка 17 17 1,1:1,1 Іспит
Загальна психологія 34 34 2,1:2,1 Іспит
Людина в сучасному соціумі 34 17 2,1:1,1 Іспит
Основи охорони праці 18 16 1,1:1 Диф. залік
Фізвиховання 68 0:4,3 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 16 1,3:1 Залік
26 28 1,6:1,8 Іспит
28 8 1,8:0,5 Іспит
50 22 3,1:1,4 Іспит
16 20 1:1,3 Залік
10 8 0,6:0,5 Залік
Вікова та педагогічна психологія 48 24 3:1,5 Іспит
Вікова фізіологія, валеологія 22 14 1,4:0,9 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 10 0,6:0,6 Іспит

10 10 0,6:0,6 Залік
Культурологія 20 10 1,3:0,6 Залік