Соціальна робота

Галузь знань –23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Анатомія, фізіологія та гігієна 18 18 1,1:1,1 Іспит
Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”) 18 18 1,1:1,1 Іспит
Етика соціально-педагогічної діяльності 36 18 2,3:1,1 Залік
Іноземна мова (Англійська) 36 0:2,3 Немає
Історія України 18 18 1,1:1,1 Іспит
Основи комп’ютерної техніки 18 0:1,1 Залік
Основи красномовства 18 18 1,1:1,1 Залік
Педагогіка 36 36 2,3:2,3 Іспит
Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 18 18 1,1:1,1 Залік
Теорія та історія соціального виховання 36 36 2,3:2,3 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 36 36 2,3:2,3 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дозвіллєва діяльність 18 16 1,1:1 Залік
Етнопедагогіка 17 17 1,1:1,1 Іспит
Іноземна мова (Англійська) 68 0:4,3 Іспит
Людина в сучасному соціумі 34 17 2,1:1,1 Іспит
Менеджмент соціально-педагогічної роботи 18 18 1,1:1,1 Іспит
Методика телефонного консультування 20 10 1,3:0,6 Іспит
Основи медичних знань
Основи медичних знань
34 34 2,1:2,1 Іспит
Основи медичних знань 34 34 2,1:2,1 Залік
Основи охорони праці 18 16 1,1:1 Диф. залік
Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 18 16 1,1:1 Іспит
Соціальна педагогіка 18 16 1,1:1 Іспит
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки 20 10 1,3:0,6 Залік
Технологія роботи соціального гувернера 24 16 1,5:1 Залік
Фізвиховання 68 0:4,3 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вікова та педагогічна психологія 36 36 2,3:2,3 Іспит
Вікова фізіологія, валеологія 18 18 1,1:1,1 Іспит
Основи психодіагностики і психокорекції 16 20 1:1,3 Залік
Основи соціально-правового захисту особистості 50 22 3,1:1,4 Іспит
Патопсихологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота») 20 16 1,3:1 Залік
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування 26 28 1,6:1,8 Іспит
Соціальна педагогіка 26 28 1,6:1,8 Іспит
Фізвиховання 72 0:4,5 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічна теорія 10 10 0,6:0,6 Залік
Культурологія 20 10 1,3:0,6 Залік
Основи екології
Основи екології
10 10 0,6:0,6 Залік
Основи педагогічної майстерності(Дошкільна освіта) 20 10 1,3:0,6 Залік
Основи сценарної роботи соціального педагога 20 14 1,3:0,9 Залік
Філософія 10 10 0,6:0,6 Іспит