Соціальна робота

Галузь знань –23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 18 1,1:1,1 Залік
18 18 1,1:1,1 Немає
Анатомія, фізіологія та гігієна 18 18 1,1:1,1 Іспит
Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”) 18 18 1,1:1,1 Залік
Загальна педагогіка 36 36 2,3:2,3 Іспит
Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) 36 0:2,3 Немає
Історія України (соціальна робота) 18 18 1,1:1,1 Іспит
КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 18 18 1,1:1,1 Залік
Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 18 18 1,1:1,1 Залік
Сучасні інформаційні технології 36 0:2,3 Залік
Теорія та історія соціального виховання 36 36 2,3:2,3 Іспит
Тренінг комунікативності та креативності 18 18 1,1:1,1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням 18 18 1,1:1,1 Іспит
Фізичне виховання 72 0:4,5 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 18 16 1,1:1 Залік
Дозвіллєва діяльність 18 16 1,1:1 Залік
Етнопедагогіка 34 34 2,1:2,1 Іспит
Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) 68 0:4,3 Залік
КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 16 18 1:1,1 Іспит
Основи медичних знань 34 34 2,1:2,1 Іспит
Основи соціально-правового захисту особистості (соціальна робота) 18 16 1,1:1 Немає
Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 18 16 1,1:1 Іспит
Соціальна педагогіка 18 16 1,1:1 Іспит
Соціальна психологія 18 16 1,1:1 Залік
Фізичне виховання 68 0:4,3 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) 36 0:2,3 Немає
Основи соціально-правового захисту особистості (соціальна робота) 18 18 1,1:1,1 Іспит
Соціальна педагогіка 26 28 1,6:1,8 Іспит
Соціальна психологія 26 28 1,6:1,8 Іспит
Соціологія 18 18 1,1:1,1 Залік
Фізичне виховання 36 0:2,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика психологічних тренінгів
Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки
18 18 1,1:1,1 Немає
Дисципліна на вибір 2:Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання
Основи психодіагностики і психокорекції
Патопсихологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)
36 36 2,3:2,3 Залік
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології 36 36 2,3:2,3 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) 40 0:2,5 Іспит
Історія української культури (соціальна робота) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи економічної теорії (Соціальна педагогіка) 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи сценарної роботи соціального педагога 20 20 1,3:1,3 Іспит
Технологія роботи соціального гувернера 10 10 0,6:0,6 Залік
Філософія 10 10 0,6:0,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методика організації волонтерської діяльності
Методика психологічних тренінгів
Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки
20 20 1,3:1,3 Залік