Гриньо Людмила Ярославівна

Наукові інтереси

Магістр корекційної педагогіки та психології.

Наукові інтереси: корекційна педагогіка, медичний супровід осіб з особливими освітніми потребами.

Участь у семінарах та конференціях:

Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів

Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р.

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р.

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р.

Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р.

Участь у Науково-практичному семінарі «Іноваційні підходи в методиці розв’язання задач з математики в початковій школі» – 12.09.2016р.

Участь у Науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід дітей із особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти» – 29-30.09.2016р.

Курси

Публікації

Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних науковихз конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Біографія

Біографія:

1996-1998р. – навчання у Львівському медичному училищі підготовки та підвищення кваліфікації;

2001-2006р. – навчання у НПУ імені Драгоманова, магістр корекційної педагогіки та спеціальної психології;

04.11-20.11.2015р. стажування на кафедрі ортопедагогіки та реабілітології  НПУ імені Драгомаова.

Досвід роботи:

1999-2001 р. –Л К  Будинок дитини №1, медсестра

2001-2006 р.  – ЛСЗОШІ №102, вчитель природознавства;

2007-2016 р. – Педагогічний коледж ЛНУ Франка – викладач фахових дисциплін напрямку корекційна освіта;

2015-2016 р.  – ЛНУ Франка, факультет педагогічної освіти – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.

Участь у семінарах та конференціях:

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ” – 06-07 грудня 2018р.

Участь у семінарі-практикімі “Нова українська школоа: інтегроване навчання” – 13 листопада 2018р.

Участь у семінарі ” Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі” – 26.10.2018р.

Участь у студентській конференції “Перша медична допомога при різних видах уражень” – 24.04.2018р.

Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів із інвалідністю у ВНЗ – 3.11.17р.

Участь у Науково-практичному семінарі «Іноваційні підходи в методиці розв’язання задач з математики в початковій школі» – 12.09.2016р.

Участь у Науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід дітей із особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти» – 29-30.09.2016р.

 

Методичні матеріали

Анатомія, фізіологія та гігієна
Опис дисципліни 
Завдання до самостійної роботи 
Наавчальна програма

Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку
опис дисципл
.програма
самост.робота

вікова фізіологія, вавлеологія
Завдання до самостійної роботи
Навчальна програма
Опис дисципліни

Логопедія
навч.програма
опис дисципліни
самост.робота

Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання
самост.робота
програма
опис навч.дисц.

Основи валеології
Завдання до самостійної роботи
Навчальна програма
Опис дисципліни

Основи корекційної педагогіки (дефектологія)
Завдання до самостійної роботи
Навчальна програма
Опис дисципліни

Основи медичних знань ШКВ
завд.до самост.роботи
навч.програма
опис дисципліни

Основи медичних знань ДШВ
Завдання до самостійної роботи
Навчальна програма
Опис дисципліни

Фізіологія ВНД
опис дисципліни
програма
самостійна робота


Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!