Подановська Галина Володимирівна

Наукові інтереси

Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки та методик початкового навчання.
Коло науково-педагогічних інтересів – літературний розвиток молодших школярів.

Курси

Публікації

 Подановська Г. Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів Г.Подановська. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31, Львів, 2016. – С.264 – 271.

 Геруля Г. Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів / Г.Геруля // Початкова школа. – 2010. – № 3. – С. 7-10.

 Подановская Г.В. Подготовка студентов педагогических колледжей к работе с детской книгой / Г.В. Подановская // Начальная школа. – 2011. – №4. – С. 79-84. URL: http://n-shkola.ru/storage/archive/1407225594-1190146219.pdf

Подановська Г. Психолого-педагогічні та методичні умови формування основ читацької самостійності молодших школярів / Г.Подановська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2012. – № 6. – С.96 – 102.

Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів / Г.В. Подановська // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (34), Issue: 69, 2015. – С. 53-56.

 

 Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів / Г.Геруля // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С. 48-50.

Біографія

2003-2007 рр. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – бакалавр педагогічної освіти, вчитель початкової школи.

2007-2008 рр. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – магістр педагогічної освіти, викладач дисциплін початкового навчання.

З 2009 р. – аспірантка ТНПУ імені В. Гнатюка за спеціальністю 13.00.02. Теорія та методика навчання української мови.

Тема дисертації: «Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки».

Методичні матеріали

Навчальні курси :

* Методика навчання природознавства

Опис програми

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

*Основи початкового курсу природознавства

Опис програми

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

*Методика навчання предмета “Я у світі”

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

Опис програми

*Основи екології (Дошкільна освіта)

Опис програми

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

*Основи екології (Початкова освіта)

Опис програми

Навчальна програма

Завдання самостійної роботи

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!