Основи початкового курсу математики

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Галата Д. Р.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ШКВ-11Галата Д. Р.
Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета: познайомити студентів з основними поняттями і методами вищої математики, необхідними для ґрунтовного засвоєння всього курсу математики та методики викладання математики для успішного навчання і виховання молодших школярів, а також підготувати студентів до самостійного вивчення тих розділів математики, які можуть знадобитися додатково в практичній і дослідницькій роботі майбутніх вчителів.
Завдання: Ознайомити студентів із основними теоретичними положеннями курсу математики згідно програми і показати основні приклади практичного використання вивчених теоретичних положень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: роль і місце математики в системі шкільних дисциплін;
світоглядне значення математики;
основні теоретичні положення вибраних розділів математики та їх практичне використання при розв′язуванні задач та обчисленнях;
основні властивості і закони арифметичних і логічних операцій;
означення рівнянь, систем рівнянь та нерівностей і способи їх розв’язування;
алгебраїчний та геометричний матеріал;
основні величини та одиниці їх вимірювання.
вміти: застосовувати одержані теоретичні знання для практичного використання;
трактувати теоретичні і практичні завдання з різних позицій в їх діалектичній єдності, вільно володіти математичною термінологією і символікою;
користуватися навчальною та науковою літературою з математики для самостійної роботи з метою розширення математичних знань.

Матеріали

самостійна робота