Основи початкового курсу математики

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Основи  початкового курсу математики” є ознайомлення студентів з основними поняттями і методами вищої математики, необхідними для ґрунтовного засвоєння всього курсу математики та методики викладання математики для успішного навчання і виховання молодших школярів, а також підготувати студентів до самостійного вивчення тих розділів математики, які можуть знадобитися додатково в практичній і дослідницькій роботі майбутніх вчителів.
Завдання: ознайомити студентів із основними теоретичними положеннями курсу математики згідно програми і показати основні приклади практичного використання вивчених теоретичних положень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

– роль і місце математики в системі шкільних дисциплін;

– світоглядне значення математики;

– основні теоретичні положення вибраних розділів математики та їх практичне використання при розв′язуванні задач та обчисленнях;

-основні властивості і закони арифметичних і логічних операцій;

-означення рівнянь, систем рівнянь та нерівностей і способи їх розв’язування;

– алгебраїчний та геометричний матеріал;

-основні величини та одиниці їх вимірювання.
вміти:

– застосовувати одержані теоретичні знання для практичного використання;

– трактувати теоретичні і практичні завдання з різних позицій в їх діалектичній єдності, вільно володіти математичною термінологією і символікою;

– користуватися навчальною та науковою літературою з математики для самостійної роботи з метою розширення математичних знань.