Методика навчання математики

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Галата Д. Р.ШКВ-11,
326Галата Д. Р.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Галата Д. Р.
Галата Д. Р.
328ШКВ-21Галата Д. Р.
ШКВ-22Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою вивчення є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів предметної математичної компетентності.
Завдання:
Методичні:
– озброїти студентів знаннями і вміннями, необхідними для розв’язування навчально-виховних задач, які виникають в процесі навчання молодших школярів математики.
– забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно до потреб сучасної освіти.
Пізнавальні: сформувати у студентів знання про сучасні технології навчання математики.
Практичні: сформувати практичні навички при складанні конспектів уроків, при проведенні пробних уроків.
Студенти повинні:
знати:
– теоретичні основи математичних понять, які розглядаються в початкових класах;
– компонентний склад процесу проектування навчання математики в початкових класах з урахуванням єдності і зумовленості мети, засобів її досягнення та результату (мета, зміст, методи і прийоми, засоби та форми навчання);
– основні завдання початкового курсу математики;
– роль педагогіки та педагогічної психології в системі курсу початкової математики;
– зв’язок методики викладання математики в початкових класах з іншими методиками;
– компоненти методичної системи;
– зміст і структуру початкового курсу математики;
– основні цілі вивчення математики в початкових класах;
– систему побудови початкового курсу математики.
вміти:
– поєднувати різні види навчання в процесі навчання математики (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний);
– структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових завдань;
– планувати процес навчання;
– правильно виконувати математичні записи при розв’язанні задач і прикладів, зображувати геометричні фігури, вимірювати величини;
– володіти відповідною математичною термінологією;
– добирати навчальні завдання з урахуванням різних якостей знань умінь та навичок (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість, тощо);
– вибирати методи навчання з урахуванням рівня готовності молодших школярів до вивчення того чи іншого програмного матеріалу;
– здійснювати контрольно-регулятивну діяльність.

Матеріали

самостійна робота