Економічна теорія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
120Сенич Г. Б.ШКД-11
420Сенич Г. Б.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКД-11Сенич Г. Б.
410ДШВ-21Сенич Г. Б.
ДШВ-22Сенич Г. Б.

Опис курсу

 Завдання  дисципліни   «Економічної теорії» ознайомити студентів з економікою суспільства  як системним утворенням,  допомогти розібратись в сутності його структурних елементів, простежити зв’язок між ними. Значна увага  в процесі вивчення  приділяється  ролі людського потенціалу в розвитку  ринкових відносин;

 забезпечити  необхідні    знання  майбутніх фахівців  з  основ  економічної теорії, сприяти формуванню нового економічного мислення.

У  результаті   вивчення  курсу  студенти  повинні  знати:

– предмет, методи  пізнання, функції   економічної  науки, поняття  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;

– основні  етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;

– суть  економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;

– сутність  економічних  явищ  і  процесів;

– економічний  зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;

– поняття  світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

У  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  вміти:

– оперувати  основними  економічними  поняттями  та  термінами;

– виконувати практичні  завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;

– приймати  практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

 

 

Матеріали

Питання для підсумкового контролю