Навчальна практика здобувачів спеціальності “Екологія”

31.05.2024 | 14:14

Насичений день навчальної практики здобувачів спеціальності “Екологія”. Провели комплексну екологічну оцінку природоохоронного об’єкту. Відібрали зразки лісової підстилки для аналізу, заклали грунтовий розріз, описали морфологічні ознаки горизонтів, відібрали зразки грунту для аналізів, провели заміри рівня шуму, радіації, вмісту СО, Н2S, горючих газів. Як підсумок, студенти щасливі і задоволені. Нові знання і практичні навички.

Любов Гілета, викладач фахових дисциплін