Практикум з комп’ютерного набору

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136

Опис курсу

Мета: узагальнення знань про основні комп’ютерні програми, а також вироблення навиків правильного набору текстів, створення та редагування текстових документів, таблиць та презентацій, роботи в Іnternet.

Предмет: прикладні програми.

Завдання: виробити навички самостійної роботи з комп’ютером; ознайомити студентів з основними прикладними програмами;  засвоєння студентами основних навиків роботи з комп’ютером.

Заплановані результати навчання:

Студент повинен знати: складові частини та функції операційної системи; правила набору тексту; функціональні можливості прикладних програм.

Студент повинен вміти: маніпулювати об’єктами операційної системи; користуватися основними прикладними програмами; застосовувати теоретичні знання, отримані на заняттях, для вирішення поставлених завдань.

Рекомендована література

  • Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 7-ме вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2004. – 224 с
  • Информатика. Базовый курс / [под ред. С. В. Симоновича]. — СПб., 2000.
  • Информатика. Компьютерная техника. Компьютерные технологии : [пособ.] / [под ред. О. И. Пушкаря]. — К. : Издательский центр «Академия», 2001.
  • Работаем с Writer // Основы работы в OpenOffice. — М.: «Открытые Системы», 2007.
  • Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. – Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. – 524с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму