Основи ритміки і хореографії з методикою

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
120Трачук С. О.ШКВ-11, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКВ-11Трачук С. О.
Трачук С. О.

Опис курсу

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Основи ритміки та хореографії з методикою ” є  розкриття сучасних наукових концепцій, понять, знань, методик та методів, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей молодшого шкільного віку, засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей молодшого шкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку молодших школярів, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.

Зміст, форми і методи спрямовані на формування творчої особистості майбутнього вчителя молодших класів. Такий вчитель повинен відзначатись високим рівнем майстерності, володіти системою музично-ритмічних навичок та умінь, а також методикою творчого пошуку.

Основні завдання курсу:

  

     методичні: формувати в майбутніх педагогів початкової освіти функціональні та спеціальні знання і вміння, світоглядну, екологічну, моральну й художньо-естетичну цілісну систему знань щодо поняття музичної культури в сучасних умовах; наповнювати зміст музичного виховання культурно-історичними надбаннями українського народу;  оволодіти методикою навчання музично-ритмічних рухів дітей початкових класів;

 

пізнавальні: знати філософські засади основ теорії навчання, теоретичні основи навчання, освіти й виховання;

     

      практичні: виховувати культуру спілкування; залучати до творчої діяльності в різних видах педагогічної діяльності з музичного виховання в  початкових класах, розвивати національну музичну духовно-практичну активність, зокрема вміло підбирати методи, засоби, форми навчання дітей, забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей, формувати у  студентів необхідних практичних  умінь й навичок музично-ритмічних рухів; розвивати художнє сприйняття: вміння відчувати характер музичного твору, його форму, усвідомлювати емоційну виразність танцю, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст; застосувати набуті знання, вміння і навички при виконанні творчих завдань; виховувати у студентів активність, самостійність, прагнення до творчості, художньо-естетичне виховання через танець та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

 

 

 

 

Студент повинен знати:

 

 • завдання музичних занять та естетичного виховання, вимоги до них та організацію;
 • правила безпеки при проведенні занять з ритміки та хореографії у школі, вимоги гігієни;
 • характер та будову музичного твору, засоби музичної виразності;
 • назви основних позицій та положень класичної хореографії;
 • класифікацію, характеристику та назви основних рухів українських танців;
 • основні назви рухів бального та історично-побутового танцю;
 • музично-ритмічні рухи для дітей кожного класу початкової школи;
 • розшифрування записів танців;
 • методику навчання елементів танцювальних рухів;
 • зміст музичних занять;
 • методику проведення занять з ритміки та хореографії у початкових класах школи;

 

Студент повинен вміти:

 

 • виконувати основні позиції та положення класичної хореографії;
 • основні рухи і композиції українського, російського, білоруського та молдавського народних танців;
 • загально-розвиваючі гімнастичні вправи;
 • рухи танців бальної і сучасної хореографії, історично-побутового танцю;
 • створювати танцювальні номери, імпровізувати;
 • записати композицію танцю;
 • скласти сюжетно-образну драматизацію;
 • методично правильно та кваліфіковано проводити заняття з ритміки та хореографії у початкових класах школи, реалізуючи принципи музично-ритмічного навчання при використанні різних форм і методів навчання;
 • дотримуватись правил безпеки і вимог гігієни.

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус