Організаційна техніка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
112Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124

Опис курсу

Мета: формування бази теоретичних знань та умінь студентів для освоєння обчислювальної, копіювальної та розмножувальної техніки та засобів зв’язку і ефективного використання цих знань на практиці.

Предмет: засоби комп’ютерної, копіювально-розмножувальної техніки та засоби зв’язку.

Завдання: навчити студентів користуватися організаційною технікою; сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних засобів організаційної техніки; ознайомити студентів з перспективами розвитку засобів та систем передачі інформації, документів.

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • структуру комп’ютера;
 • призначення та функції основних складових комп’ютера;
 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному кабінеті;
 • будову та принцип роботи принтерів, сканерів, проекторів;
 • призначення модемів та їх характеристика;
 • види та призначення копіювально-розмножувальної, техніки зв’язку, засобів мультимедіа;
 • функціональні можливості основних служб комп’ютерної мережі Internet, правила пошуку і обробки інформації в глобальній мережі.

Студенти повинні вміти:

 • працювати з пристроями обчислювальної техніки, копіювально-розмножувальної та техніки зв’язку;
 • користуватися основним та спеціальним програмним забезпеченням;
 • передавати інформацію факсом та електронною поштою.

Рекомендована література

 1. Бортник, Г. Г. Засоби оргтехніки : навчальний посібник / Г. Г. Бортник, В.М. Кичак, О.В. Стальченко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 198 с.
 2. Величко О. М. Новий технічний поступ технологій друкарства / Технологія і техніка друкарства. – 2008. – № 1. – С. 9-21.
 3. Кичак В. М., Бортник Г. Г. Друкувальні та копіювальні пристрої. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВДТУ, 1999.
 4. Кичак В. М., Бортник Г. Г., Семенюк О. А. Засоби оргтехніки та зв’язку. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001.
 5. Козакова Г.О. Комп’ютеризовані технології обробки ділової інформації: навчальний посібник/ За ред. В.К. Костюка. – Київ-Рівне: РДТУ, 2001. – 233 с.
 6. Палеха Ю.І. Організаційна техніка: Навч.-практичний посібник. – К.: Ліра-К, 2008. – 193 с.
 7. Ткачук В.О. Кадрове діловодство: конспект лекцій. – Житомир, 2014. – 70 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму