Комп’ютерна графіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424ПКК-22

Опис курсу

Мета дисципліни — формування в студентів фундаментальних
теоретичних знань і практичних навичок застосування комп’ютерних засобів при
виконанні завдань, що включають створення графічних об’єктів різних типів.
Завдання дисципліни: навчити студентів технологій обробки графічної
інформації та практичного використання поширених графічних ППП.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
а) знати
 особливості побудови графічних зображень засобами ПК;
 кольорові режими, що застосовуються в графічних редакторах;
 основні принципи формування графічних зображень в різних типах
графічних програм;
 особливості використання графічних форматів для зберігання графічних
зображень;
б) вміти
 працювати в середовищі растрових і векторних графічних редакторів;
 створювати графічні об’єкти засобами комп’ютерних графічних програм;
 застосовувати знання з комп’ютерної графіки в практичній діяльності.

Рекомендована література

1. В.Г.Мащенко Комп’ютерна графіка. – В-во.Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича, 2012. -238с.
2. С.В.Глушаков, А.В.Капитанчук, Е.В.Вещеев, Г.А.Кнабе Компьютерная
графика. –Харьков: Фолио, 2006. – 511с.
3. О.Коссак, М.Мітрулі, Н.Челекас Комп’ютерна графіка –Львів:Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. -205с.
4. Пічугін М.Ф. Комп’ютерна графіка: навч.посіб. . М.Ф.Пічугін, І.О.Канкін,
В.В.Воротніков – К.: «Центр учбової літературв», 2013. -346с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму