Елементи розвитку критичного мислення у початковій школі

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Галата Д. Р.ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ШКВ-21Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є:
викладання дисципліни “Елементи розвитку критичного
мислення у початковій школі” є підготувати студентів до
формування критичного мислення у молодших школярів;
сформувати готовність до впровадження сучасних технологій
у практику початкової школи.
Для досягнення мети визначаються такі
цілі:ознайомлення майбутніх вчителів початкової школи з
технологією розвитку критичного мислення; озброєння
студентів знаннями та уміннями організації, планування,
здійснення та аналізу процесу навчання з молодшими
школярами на основі цієї технології з метою формування
критичного мислення учнів.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Деббінг А. Думай сам. Розвиваємо критичне мислення.
Харків: Віват, 2021. 144 с.
2. Пометун О. І. Запитання на уроці: Навіщо? До кого? Як і
про що? : метод. посібникдля вчителів загальноосвітніх
шкіл. Київ, 2019. 96 с.
3. Пометун О. І. Урок, що розвиває критичне мислення. Київ,
2020. 101 с.
Допоміжна
1. Кукуня Т. В. Критичне мислення як засіб формування
творчих здібностей молодших школярів. Запоріжжя:
ЗНВК, 2020. 46 с.
2. Польова Л. О. Формування критичного мислення школяра
засобами художнього слова: метод.посібник. Кривий Ріг:
КНЗ «Гейківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
2017. 30 с.
3. Пометун О. І. Путівник з розвитку критичного мислення в
учнів початкової школи: методичний посібник для
вчителів / автори-укладачі : О. І. Пометун, І. М. Сущенко.
К., 2017. 96 с.
4. Пометун О. І., Сущенко І. М. Основи критичного
мислення: методичний посібник для вчителів. Дніпро:
Ліра, 2016. 156 с.
5. Харченко Н. М. Розвиток критичного мислення. Київ:
Шкільний світ, 2018. 120 с.
6. Янкович О. І., Кузьма І. І. Освітні технології у початковій
школі: навчально-методичнийпосібник. Тернопіль: ТНПУ
ім. ВолодимираГнатюка, 2018. 266 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. НаціональнабібліотекаУкраїниім. В. Вернадського. – URL:
http://www.nbuv.gov.ua/
2. Освітні платформа «Критичнемислення». – URL:
https://www.criticalthinking.expert/
3. Сайт Академіїпедагогічних наук України. – URL:
http://www.apsu.org.ua/
4. Сайт Міністерстваосвіти та науки України. – URL:
http://www.mon.gov.ua/
5. MozaBook. – URL:
https://ua.mozaweb.com/user.php?cmd=login&bidredirect=UA
-IDP-11004

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус