Педагогіка сімейного виховання (Початкова освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Сірант Н. П.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Сірант Н. П.
ШКВ-22Сірант Н. П.

Опис курсу

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Педагогіки сімейного виховання»

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про місце і роль сім’ї у вихованні молодого покоління, формуванні у майбутніх вчителів знань, вмінь та навичок роботи  у освітньому закладі, соціальних педагогів з батьками через засвоєння нормативних і методичних засад.

Завданнями вивчення дисципліни :

Методичні:

 дати знання про тенденції та закономірності розвитку загальної педагогіки про роль сім’ї у вихованні дітей;

 розкрити соціальну та виховну значущість ролі вчителя, соціального педагога  у роботі школи, сім’ї, громадськості;

Практичні:

 навчити студентів оперувати педагогічними категоріями і розуміти їх;

 ознайомити майбутнього вчителя  зі змістом і методикою виховання дітей в сім’ї;

Пізнавальні:

 формувати моральні цінності вчительської професії та відповідних якостей педагога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 керівні положення про побудову навчально-виховного процесу у початковій школі та суспільства в цілому;

 основи діяльності, функції та повноваження класного керівника;

 методику підготовки та проведення індивідуальних, колективних, групових форм роботи з батьками.

вміти:

 аналізувати та давати принципову оцінку різним педагогічним концепціям та теоріям;

 твердо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних актуальних проблем;

 самостійно працювати з педагогічною, довідковою, методичною літературою;

 розв’язувати виховні педагогічні ситуації;

 готувати та розробляти презентаційний матеріал;

 розробляти сценарії різних форм позаурочної діяльності вчителя з батьками учнів;

 аналізувати та використовувати передовий педагогічний досвід у процесі підготовки повідомлень, рефератів, доповідей, творчих робіт.

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму