Видані наукові праці в І семестрі 2016/2017н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали автора Назва наукової праці Назва видання, рік видання
1 2 3 4
1. Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів Творча багатовимірність простору арт-терапії:тези доповідей науково-практичного семінару [Текст]. – Львів, 2016. – С.19-23.
2. Цимбала О.М. Особливості використання арт-терапевтичних технік у навчальному процесі ВНЗ Творча багатовимірність простору арт-терапії:тези доповідей науково-практичного семінару [Текст]. – Львів, 2016. – С.23-27.

 

3. Сав’як Л.О. Використання логоритміки в роботі  з дітьми з порушеннями мовлення Творча багатовимірність простору арт-терапії:тези доповідей науково-практичного семінару [Текст]. – Львів, 2016. – С.54-56.

 

4. Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С.9-13.
5. Проц М.О. Авторська школа в Україні: реалії та перспективи Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С. 37-40.
6. Корнят В.С. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С.76-79.
7. Михайлишин Р.Р. Толерантна культура як професійно важлива якість майбутнього соціального педагога Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С. 80-83
8. Лепеха Л.П. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С.83-87.
9. Сав’як Л.О. Логоритміка як одна з комплексних методик подолання мовленнєвих порушень Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С. 89-92.
10. Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам з особливими потребами в розвитку Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– Вип 1.– С. 93-95.
11. Михайлишин Р.Р. Метод проектів у початковій школі як педагогічна технологія Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.30.­ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка . – С.43-53.
12. Михайлишин Р.Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. –  С. 11-18.
12.    Лозинська С.В.,                Проц М.О. Основні засади перспективності і наступності дошкільної та початкової ланок освіти Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С. 46-53.
13.    Когут Н.М. Використання методу «Storytelling» у навчанні іноземної мови молодших школярів у німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швецарія) та Україна Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С. 181-186.
14.    Подановська Г.В. Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. –  С. 264-271.
15.    Сірант Н.П. Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С. 278-283.
16.    Верхоляк М.Р. Вплив родини на формування готовності дітей з порушеннями розвитку до навчання в освітніх закладах різного типу Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. –  С. 371-377.
17.    Михайлишин Р.Р. Софія Русова про виховання і навчання дітей у дошкільному закладі

 

Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник студентських наукових робіт / Укладачі Зданевич Л.В., Машкіна Л.А., Миськова Н.М., Пісоцька Л.С. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип. 12. – С. 69-75.
18.    Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики Інноваційні технології у практичному навчанні. Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару, 6 грудня 2016 року, м.Броди. – Броди, 2016. – С.57-62.

Сірант Н.П. Робота вчителя початкової школи у малокомплектних класах: навчально-методичний посібник. – Львів, 2015. – 72с.

   

  Субашкевич І.Р.  Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. [ практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів: Растр-7, 2016. – 60с.