Відділення початкової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Заступник директора з  навчально-виховної роботи

                                                                                           _______________________ О.І. Сулим

                                                     “______” ______________ 2019 р.

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

відділення початкової освіти

Графік

проведення контрольних замірів знань студентів

ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Дисципліна,

 з якої проводиться замір знань

(викладач, який здійснював

підсумковий контроль)

Група К-сть студ. Каб. Час проведення Дата
Основи початкового курсу природознавства

(Галата Д.Р.)

ШКВ-11 17 36 13.30 – 15.00 27.03.19 (середа)
Основи початкового курсу математики

(Галата Д.Р.)

ШКВ-12 16 36 15.00 – 16.30 02.04.19 (вівторок)
Сучасна українська мова з практикумом

(Цигилик-Копцюх О.О.)

ШКВ-21 23 36 15.00 – 16.30 10.04.19 (середа)
Педагогіка

(Михайлишин Р.Р.)

ШКВ – 22 18 36 15.00 – 16.30 17.04.19 (середа)
Українська мова за професійним спрямуванням

(Соболевська О.Б.)

ШКД-11 4 36 15.00 – 16.30 19.03.19 (вівторок)
Основи менеджменту та маркетингу

(Сенич Г.Б.)

ШКД – 21 5 36 15.30 – 15.00 03.04.19 (середа)
Анатомія, фізіологія та гігієна

(Гриньо Л.Я.)

ДШС-11 12 36 10.00 – 11.30 02.04.19 (вівторок)
Вікова та педагогічна психологія

(Колобич О.П.)

ДШС-21 16 36 15.00 – 16.30 16.04.19 (вівторок)

 

Завідувач відділення                                                           А.М. Шукалович

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-виховної роботи

____________________ О.І. Сулим

 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У ІІ СЕМЕСТРІ 2018-2019 н.р. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 

Курс Кількість тиж-нів Термін навчан-ня Останній день навчан

ня

Літня екзаменацій

на сесія

 

Перелік заліків

 

Перелік екзаменів

 

І

 

17

 

11.02 – 07.06.19

 

07.06.19

 

10.06 -30.06.19

1.Основи правознавства

2.Основи медичних знань

3.Каліграфія (графіка письма)

4.Методика навчання «Основи здоров’я»

5.Методика трудового навчання з практикумом

6.Основи сценічного та екранного

мистецтва з методикою навчання

7.Навчальна (психолого-педагогічна)

практика

 

1.Основи початкового курсу інформатики

з елементами програмування

2.Дитяча література з основами техніки

мовлення

3.Методика навчання іноземної мови

4.Методика навчання природознавства

5.Методика навчання інформатики

 

ІІ

 

10

 

11.02 – 17.05.19

 

17.05.19

 

20.05 – 05.06.19

1.Культурологія

2.Соціологія

3.Охорона праці

4.Основи екології

5.Основи педагогічної майстерності

6.Практикум розв’язування задач з

математики

7.Виробнича практика (д)

 

 

 

1.Основи філософських знань (філософія

та релігієзнавство)

2.Іноземна мова за професійним

спрямуванням (англ.)

3.Анатомія, фізіологія дітей шкільного

віку

4.Сучасна польська мова з практикумом

5.Методика навчання польської мови

 

Завідувач відділення ______________ А.М. Шукалович

 

 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У ІІ СЕМЕСТРІ 2018-2019 н.р. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

Курс Кількість тиж-нів Термін навчання Остан

ній день навчан

ня

Літня екзамена

ційна сесія

 

Перелік заліків

 

Перелік екзаменів

 

І

 

17

 

11.02 – 07.06.19

 

07.06.19

 

10.06 -30.06.19

1.Основи охорони праці

2.Фізіологія вищої нервової системи

3.Основи медичних знань

4.Дозвіллєва діяльність

5.Фізичне виховання

6.Навчальна (професійно-орієнтовна)

практика

7.Навчальна (літня) практика

 

1.Іноземна мова за професійним спрямуванням

2.Загальна психологія

3.Етнопедагогіка

4.Людина в сучасному соціумі

 

 

ІІ

 

10

 

11.02 – 17.05.19

 

17.05.19

 

20.05 – 05.06.19

1.Основи правознавства

2.Основи економічної теорії

3.Культурологія

4.Основи економіки

5.Технологія роботи соціального

гувернера

6.Соціально-педагогічна профілактика

девіантної поведінки

7.Виробнича практика (д)

 

 

1.Філософія

2.Методика соціально-педагогічної роботи

3.Основи сценарної роботи соціального педагога

4.Менеджмент соціально-педагогічної роботи

5.Методика телефонного консультування

 

Завідувач відділення ______________ А.М. Шукалович

 

 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У ІІ СЕМЕСТРІ 2018-2019 н.р. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

 

Курс Кількість тижнів Термін навчання Останній день

навчання

Літня  екзаме-

наційна сесія

 

Перелік заліків

 

Перелік екзаменів

 

І

 

17

 

11.02 – 07.06.19

 

07.06.19

 

10.06 -30.06.19

1.Основи філософських знань

2.Охорона праці

3.Практикум з комп’ютерного

діловодства

4.Сучасна українська мова з

практикумом

5.Фізичне виховання

6.Навчальна практика

 

1.Обчислювальна техніка та

програмування

2.Діловодство

3.Документознавство

4.Стилістика ділового мовлення та

редагування службових документів

5.Кадрове діловодство

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

12

 

11.02 – 17.05.19

 

17.05.19

 

20.05 – 05.06.19

1.Культурологія

2.Соціологія

3.Основи екології

4.Комп’ютерна графіка

5.Професійна етика

6.Психологія ділового спілкування

7.Технологічна практика (д)

1.Інформаційне забезпечення

управління

2.Сучасна польська мова з практикумом

3.Практичний курс іноземної мови

4.Інформаційне та документальне

обслуговування у сфері освіти

 

 

Завідувач відділення ______________ А.М. Шукалович