Виховна робота Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

Культурно-виховна робота здійснюється відповідно до Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття), Концепції виховання в національній системі освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015 р.)рекомендацій Міністерства освіти, опирається на традиції українського народу і формує власний досвід. Культурно-виховний процес у Коледжі має системний і комплексний характер, який базується на загальнолюдських цінностях, принципах гуманізму. Розроблена власна Концепція культурно-виховної роботи студентів.

План культурно-виховної роботи складається на рік і обговорюється на спільних засіданнях представників студентського самоврядування та студентського профбюро. Координує виховну роботу заступник директора з виховної роботи.

Виховна робота сконцентрована на відділеннях, які нагромадили досвід адаптації студентської молоді нового прийому до умов вищої школи.

Усвідомлення свого “Я” як частки суспільного організму, почуття національної гідності, громадянської активності, патріотизму починається з любові до рідної землі, до мови. Велика робота у цьому напрямку проводиться цикловою комісією української мови та літератури, товариством “Просвіта”. Цим питанням були присвячені виховні години: “Традиційна термінологія та культура мовлення студентів”, “Бачити душею”. Усний журнал “Б. Антоненко-Давидович – наш сучасник”, розмова за круглим столом “Мова- обличчя нації”” до Міжнародного Дня рідної мови, тематичний вечір “Заповіт” Т. Г. Шевченка – поетичний маніфест українського народу за своє визволення”. Наукова конференція на тему: “Поет на службі народові”, присвяченій шевченкознавчим студіям митрополита Іларіона (Івана Огієнка) та інші.

Перебуваючи в панорамі подій минувшини, студенти співпереживають історичні моменти, які глибше закарбовуються в пам’яті. Конференція “М. Грушевський – корифей української історичної науки” – це спільна праця працівників музею, членів товариства “Холмщина”, викладачів суспільних дисциплін та студентів Педколеджу.

Налагоджена тісна співпраця з працівниками музеїв Михайла Грушевського, Національного, Історичного та музею-меморіалу Івана Франка.

Традиційними є заняття екскурсії в музеях: Державному меморіальному музеї М.Грушевського у Львові, Львівському історичному та Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” – меморіал який створений для наступних поколінь не як нагадування трагедії, а як символ незламності визвольної боротьби українців.

З метою глибшого засвоєння знань викладачі-історики проводять лекції на такі теми: “М. Грушевський і сучасна концепція історії України”; “Наш край в роки Ісвітової війни. Січове стрілецтво”; “Національно-визвольні змагання українського народу в роки II світової війни. Діяльність ОУН, УПА”.

“Світ і мистецьке оточення Богдана-Ігоря Антонича” – тематичний вечір у Національному музеї у Львові за участю циклової комісії української мови і літератури, студентів коледжу і наукових працівників музею.

Символічним для Педколеджу був вечір пам’яті І. Франка, проведений силами музею на сцені актового залу відділення “Початкова освіта”.

Студенти старших курсів залучаються до науково-пошукової роботи і беруть участь у наукових конференціях. В коледжі проведено ряд студентських науково-теоретичних конференцій, зокрема: “Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та східній Європі” – циклова комісія суспільних дисциплін; “Шляхи підвищення ефективності та якості начально-виховного процесу з іноземних мов у початковій школі” – циклова комісія викладачів іноземних мов; “Народжена, щоб стати Українкою…” (присвячено Л.Українці) – циклова комісія викладачів української мови та методики навчання; “П.С.Костюк – теоретик, експериментатор проблем мислення іздібностей людини” – циклова комісія соціальної педагогіки.

Важлива роль у виховному процесі належить роботі академгрупи, де керівник академгрупи створює мікроклімат довіри і взаєморозуміння, спрямовує роботу на формування особистості кожного студента, враховуючи його індивідуальні особливості, нахили, запити. Виходячи з цього, планується зміст виховної роботи,практикуються різні форми і методи. Виховна робота зосереджена на підвищенні успішності, виховання високих професійних якостей, розвиток ініціативи і самостійності, формування морально-світоглядних позицій, культури особи,дисциплінованості. Творчою ділянкою роботи академгруп є випуск стінгазет, що планують до визначних дат року.

Важлива роль в роботі керівника академгруп належить пресінформаціям, тематику яких розробляють викладачі суспільних дисциплін.

Як важливий напрям виховної роботи є залучення студентів до відтворення народних традицій, звичаїв, інсценізації обрядів до релігійних свят зимового і весняного циклів.

Активну участь в цих заходах беруть студенти всіх відділень. Студенти відділення “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта” організовують виставки творчих художніх робіт і таким чином впливають на естетичні смаки студентів. Цікавою було відкриття виставки тематичних композицій у техніці колажу, які власноручно виконали студенти перших курсів напрямку «Початкова освіта». Світобачення та світовідчуття авторів представлених робіт прочитувалися і в поетичних назвах творів – «Квіткова мозаїка», «Весняна феєрія», «Барвисте поле», «Щасливе дитинство», «У стилі диско», «Світ кави» та ін. Виконання колажу не лише дало змогу студентам пізнати красу та натхнення творчості, а й підготувало їх до майбутньої педагогічної діяльності, оскільки за програмою загальноосвітньої середньої школи учні початкових класів знайомляться з цією технікою саме на уроках образотворчого мистецтва. Щороку виставка кращих творчих робіт наших студентів експонується на обласному святі до Дня студента.

. Цикл весняних свят традиційно висвітлюється гаївками у виконанні студентів відділення “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта ” під керівництвом Каспрук І.М.

Студенти поповнюють новими матеріалами альбом “Секрети моєї бабусі”, складають тлумачний словничок найбільш уживаних у родині власних імен, складають родинний символ-оберіг. До кожного великого християнського свята традиційним уже стали заняття-вечори “Різдво у християнській родині”, “Моя сім’я у Великодні свята”,”3елені свята у моєму краї”, “Купальські забави молоді нашого села”. Пишуть студенти і творчі роботи на теми: “Моя гордість – мій родовід”, “Продовжуючи традиції батьків”, “Наука моїх батьків”.

Формуванню високих естетичних смаків, загальної культури особи сприяє організація перегляду вистав у: Львівському національному академічному театрі опери і балету ім.С.Крушельницької, Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької, Львівському духовному театрі „Воскресіння”, Навчально-професійному театрі «Просценіум» та інших театрах міста. Надзвичайно приємною подією був культпохід у театр ім. М. Заньковецької на зустріч з ліричною поезією Д. Павличка у виставі “Два кольори”.

Систематична наполеглива  праця всього педагогічного колективу  сприятиме вдосконаленню процесу виховання, досягненню головної мети навчально-виховної діяльності – формування якісно нової генерації українського суспільства – громадян України, що поєднує в собі високу професійність, національну гідність, високорозвинену духовність.

Відома істина – «Учитель вчиться все життя». Він постійно перебуває у пошуку й розвитку. Він — дослідник. І саме якісно організована культурно-виховна, науково-інноваційна та методично-інформаційна підтримка педагогів сприяє формуванню вчителя – новатора, вчителя-професіонала, вчителя-творця майбутнього. І в цьому є велика заслуга досвід викладачів кураторів груп, серед них:  Каспрук Ірина Миколаївна викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач методики музичного виховання; Івах Оксана Стефанівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач соціології, які діляться своїм досвідом з молодими викладачами та студентами.