Зміст роботи студентського самоврядування

Основним завданням студентського самоврядування є організація студентського громадського життя у всіх його сферах і проявах з єдиною метою – допомога студентам в здобутті неповної вищої освіти, перетворення молодої людини в високопрофесійного фахівця та патріота. В останні роки студентське самоврядування на­було реального змісту. Осередком студентського життя є Студентська Рада, яка є представницьким органом.

До структури студради входять комісії, які визначають основні напрямки своєї діяльності. Члени комісії ініціюють, планують і здійснюють всю необхідну роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш за все на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх педа­гогів. Виховні можливості студентського самов­рядування визначаються тим, на скільки широко залучаються до нього студенти, їхньою активніс­тю в цьому процесі.

Визначальним показником цього є залучення студентів до активної участі в благодійних акціях, які полягають в організації зборів коштів та виступів до свят у Притулку для дітей, геріатричному інтернаті, школах-інтернатах.  Ця робота сприяє вихованню у студентів таких мо­ральних якостей як людяності, чуйності, бережного і уважного ставлення до людини, потребу робити людині добро. На сьогодні акція переросла в потребу.Актив долучається до проведення концертів до Дня вчителя, ЗУНР, свята Миколая.

Важливим напрямком у виховній роботі є розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. З метою визначення здібностей, обдарувань, нахилів і досягнень кожного студента, сприянню розвитку їх з будь-якого виду навчальної, творчо-пошукової, індивідуальної та громадської роботи в коледжі проводиться  захід  до виявлення талантів  виступ-презентація студентів 1-х курсів до Міжнародного дня студента.

Професійному зростанню студентів сприяють професійні свята. Урочисто, а водночас щиро і тепло, проходить кожної осені свято до “Дня вчителя”. Традиційним заходом в коледжі є зустріч з випускниками. Це свято символічне, бо є ланцюгом, котрий з’єднує покоління і зберігає добру пам’ять про навчання в нашому навчальному закладі.

Особливою ділянкою культурно-виховної роботи на всіх рівнях є виховання дисциплінованості і формування культури поведінки студентів.

Важливою ланкою в роботі із студентами є виховання дбайливого ставлення до природи. Студенти залучаються до участі в екологічних акціях, зелених толоках. Традиційно у Коледжі  проводиться передвеликодня  “Толока”. Мета акції – виховувати у студентів відповідальність за свої вчинки, вчити культурі поведінки, бережливості та поваги до чужої праці та очищення перед Великоднем. Акція отримала підтримку в усіх академгрупах. Всі студенти беруть активну участь у Великодній гаївках.

Студенти коледжу проживають у гуртожитках, на квартирах, у родичів, доїжджають. Для об’єктивності вирішення питання поселення в гуртожиток соціально-побутова комісія провела аналіз соціального стану студентів. Студрада працює над викоріненням такого явища, як недотримання елементарних норм поведінки проживання в гуртожитку, а також бере участь у вирішенні поточних проблем.

В організації навчальної, культурно-виховної роботи враховуються запити та інтереси студентської молоді.Студенти мають можливість подати пропозицію, цікаву думку щодо удосконалення навчального процесу, є ініціаторами та організаторами проведення позаурочної роботи, самоврядування, організації дозвілля і побуту студентів.

В академгрупах вивчається стан справ у групах, поведінка студентів за межа­ми закладу, за місцем проживання. Ці питання є під постійним контролем адміністрації та керівників академгруп. У процесі виховної роботи акцентується увага на профілактиці таких явищ як наркоманія, алкоголізм, СНІД. Ця робота ведеться аргументовано, переконливо, доступно, як в процесі вивчення спеціальних предметів, так і індивідуально. Повчальними і корисними є лекції викладачів психології та соціальної педагогіки, які проводяться для студентів різних вікових груп. Результатом даної роботи є відсутність грубих порушень норм поведінки.

Невід’ємним елементом загальної культури студентів є повноцінний фізичний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, що й лягло в основу роботи викладачів фізичного виховання. Традиційними стали залікові туристичні походи в Карпати, конкурси танцювальної аеробіки.

Такими різноплановими  заходами виховується патріотизм, любов до рідної природи, до своїх земляків, до звичаїв, історичних подій, які відбувалися в цих місцях, героїв визвольних змагань та борців за відродження незалежної України.