Профспілкова студентська організація

Первинна профспілкова організація студентів ЛНУ ім. Івана Франка – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.

1957 року була створена перша профспілкова організація студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Члени профспілки мають право:
– на представництво та захист профспілкою їх прав та інтересів;
– на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
– обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;
– на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок, на підставі рішення первинної профспілкової організації тощо.

Члени профспілки зобов’язані:
– визнавати та виконувати Положення про Профспілки;
– регулярно сплачувати членські внески;
– особисто брати участь у діяльності профспілкових організацій;
– виконувати рішення профспілкових органів;

Діяльність:

Інформаційна – старостати;

Культурно-розважальна – вечірки першокурсника, День вчителя, День Вишиванки та інші;

Гуртожиток – приймаємо участь в поселенні (голова профбюро студентів входить до складу комісії з поселення в гуртожиток), контроль за умовами проживання в гуртожитку;

Соціальна – матеріальні допомоги, подарунки студентам з дітьми, реєстр соціально незахищених;

Благодійні акції – Миколая,” Cерце до серця”.