ТВОРЧА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПРОСТОРУ АРТ-ТЕРАПІЇ Інформація про захід

Інформація про захід

Метою проведення науково-практичного семінару є популяризація арт-терапії у сучасному просторі, обговорення можливостей застосування методів та прийомів арт-терапії у роботі соціального педагога, соціального працівника, практичного психолога, корекційного педагога з різними категоріями людей.

До участі у науково-практичному семінарі запрошуються науковці, аспіранти, студенти, а також соціальні педагоги, соціальні працівники, практичні психологи, корекційні педагоги та усі, хто цікавиться арт-терапією і можливостями її використання у роботі з різними категоріями населення.

Науково-практичним семінаром передбачені пленарні доповіді із зазначених напрямів роботи,  майстер-класи.

За результатами проведення науково-практичного семінару буде виданий збірник наукових тез, а також публікація статей (для бажаючих) у збірнику «Простір арт-терапії», який видається ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

Місце і час проведення.

22 вересня 2016 р. Педагогічний коледж, факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка ( м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7).

Розпорядок роботи:

9.30   – 10.00 – реєстрація учасників

10.00 – 13.00 – пленарне засідання

13.00 – 15.00 – обідня перерва

15.00 – 17.00 – майстер-класи.

17.30–18.00 – заключне засідання, прийняття резолюції науково-практичного семінару.

Інформація про участь:

Зацікавленим учасникам-доповідачам необхідно до 10 вересня 2016 року(включно) надіслати на електронну адресу: lviv_art-therapy_22_09@ukr.net

заявку на участь (зразок додається),

  • тези доповіді,
  • відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища учасника семінару та містити у другій частині слово «Заявка», «Організаційний внесок» або «Тези» відповідно (наприклад, «Возняк Христина_Заявка», «Возняк Христина_Тези» «Возняк Христина_Квитанція»).

Форма участі: очна та заочна.

Додаткова інформація (участь, заявки, організаційна допомога):

Цимбала Олеся – 0677185165, Корнят Віра ‑ 0957711193

Заявка учасника науково-практичного семінару

«ТВОРЧА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПРОСТОРУ АРТ-ТЕРАПІЇ»

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце праці (навчання), посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Тематичний напрям науково-практичного семінару  
Назва доповіді
Форма участі (потрібне підкреслити) Очна

Заочна

Чи є потреба в бронюванні житла Так

Ні

Чи потрібен збірник тез доповідей Так

Ні

Контактні телефони
e-mail
Адреса або номер відділення Нової пошти, на яку надсилати матеріали, тези семінару

 

Вимоги до оформлення тез

Матеріали подаються українською, англійською мовами. Обсяг – до 5 сторінок, сторінки тез не нумеруються. Редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *rtf, шрифт TimesNewRoman, кегль – 14, абзацний відступ – 1.25, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – 2 см.

Об’єкти, формули, рисунки, графіки та діаграми розміщуються по тексту, згруповані та мають відповідати формату сторінки. Назви рисунків та таблиць обов’язкові. Назви рисунків – під рисунком, заголовки та номери таблиць – над таблицею.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

1 рядок – ПІБ (повністю), вирівнювання – по правому краю, шрифт – напівжирний курсив;

2 рядок – посада та повна назва навчального закладу або місця роботи, вирівнювання – по правому краю, шрифт – звичайний;

3 рядок – назва тез доповіді, вирівнювання – по центру, великі літери, шрифт – напівжирний;

4 рядок і далі – текст тез доповідей вирівнювання тексту – по ширині, шрифт – звичайний. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел подається в кінці тексту під назвою «Література» і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

Відповідальність за зміст та якість тез несуть автори. Тези, які не відповідають тематиці науково-практичного семінару та вимогам до оформлення, не розглядаються.

Вимоги до оформлення статей у збірнику «Простір арт-терапії» (для бажаючих)

Обсяг рукопису статті від 0,5 до 1.0  друк. авт. арк. (від 20.000 до 40.000 знаків) ‑ 12 сторінок машинописного тексту; текст має бути набраним через 1,5 інтервала,  на сторінці – не більше 30-ти рядків, кегель 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см з усіх боків.

Вартість публікації 30 грн сторінка (для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація» безкоштовно). Оплата здійснюється після рекомендації статті до друку.

До друку приймаються статті, які відповідають тематиці науково-практичного семінару і оформленні згідно вимог ВАК України.

 

Сплата організаційного внеску.

Організаційний внесок становить:

40 грн – для учасників-слухачів науково-практичного семінару (у вартість включено сертифікат учасника та загальноорганізаційні витрати).

100 грн – для доповідачів (у вартість включено збірник тез доповідей, сертифікат участі та загальноорганізаційні витрати)

80 грн – заочна форма (збірник тез доповідей, сертифікат).

 

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану у заявці, протягом 10 днів після проведення заходу.

Оргкомітет не має можливостей забезпечити дорогу, проживання та харчування учасників науково-практичного семінару.

 

Оплата здійснюється за наступними банківськими реквізитами

(при переказі коштів враховуйте комісію):

Банк одержувача:Приват Банк

Номер картки:26209601694471

МФО: 305299

П.І.П.: Цимбала Олеся Миронівна

Після отримання матеріалів, оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати лист або зателефонувати.