Засідання на тему: «Технологія створення професійного портфоліо», яке провела Романа Михайлишин, методист Коледжу.

26.10.2016 | 15:13

   Ніхто не може продемонструвати світу,             

яким є, яскравіше, ніж це міг зробити я сам.    

Ніхто не може приховати себе від таких,            

як ти сам, оскільки кожен вчинок людини,       

кожен акт творчості говорить про його автора.

Ернест Хемінгуей

25 жовтня 2016 року  в рамках Школи  педагогічної майстерності відбулося засідання на тему: «Технологія створення професійного портфоліо», яке провела Романа Михайлишин, методист Коледжу.

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, які відбуваються у європейських країнах і пов’язані з визначенням значимості знань, як рушія суспільного добробуту та прогресу.

Основні завдання трансформації нашого суспільства вимагають зростання ролі індивідуальної дії, креативної особистості, яка готова на швидку переорієнтацію, на якісно нову структуру мислення, готовність до нестандартних дій в експерементальних умовах. Це багатогранна особистість із почуттям відповідальності, толерантності, відкритості.

Такою особистістю є педагог, як суб’єкт та головна дійова особа навчально-виховного процесу, здатний концептуально осмислювати власну освітню діяльність.

Існує багато підходів до формування навичок рефлексії (самооцінки) викладача.  Одним,  з  них  є «досьє  успіхів»,  в  якому  висвітлюється діяльність викладача. Таким «досьє успіхів» може стати «Портфоліо викладача».

Портфоліо є технологією автентичного оцінювання освітньої та професійної діяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний текст матеріалів, які, з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого – містять інформацію, яка характеризує способи аналізу й планування діяльності викладача. 

Романа Михайлишин розкрила поняття «портфоліо», мету створення «портфоліо», функції, види, типи структуру професійного портфоліо; висвітлила класифікацію, розділи портфоліо, принципи формування та вимоги до створення професійного портфоліо (паперового та електронного).

Відзначила практичне значення портфоліо як для викладача, так і для навчального закладу.

Продемонструвала своє портфоліо як методиста Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Романа Михайлишин, методист Коледжу

Фото В.Крука

img_6825

img_6832

img_6823