Захист виробничої практики студентами-бакалаврами Педагогічного фахового коледжу спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

15.04.2023 | 13:58

5 квітня 2023 року у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист виробничої практики студентами IV курсу коледжу спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Ця практика є завершальною у процесі фахової підготовки студентів, будучи продовженням навчальної музейно-ознайомчої, музейно-екскурсійної та музейно-педагогічної практики, Метою виробничої практики було подальше вдосконалення вмінь та навиків комунікації студентів під час залучення до різних видів музейної діяльності, формування навичок музейної роботи та поглиблення розуміння основних форм функціонування музеїв як соціокультурних інституцій, закріплення знань та умінь, отриманих під час вивчення теоретичних курсів, удосконалення практичних навичок роботи в музеї.

Студенти IV курсу коледжу спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» презентували результати проходження практики в Музеї історії Львівського університету (Анастасія Анікєєва, Владислав Копилов) (співкерівник зі сторони музею – Юрій Гудима, кандидат історичних наук, директор Музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка), Археологічному музеї Львівського університету (Мар’яна Ціж) ) (співкерівник зі сторони музею – Ярослав Погоральський, кандидат історичних наук, директор Археологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка), Музеї народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького у Львові (Микола Москалик) (співкерівник зі сторони музею – Леся Гарасим, кандидат філологічних наук, заступник директора з питань розвитку Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького;) Національному музеї Михайла Грушевського у Львові (Вікторія Сав’як) (співкерівник зі сторони музею – Марія Магунь, директор Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові), Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові (Сніжана Михайлів) (співкерівник зі сторони музею – Михайло Кобрин, директор Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові),

На захисті студенти розповідали не лише про процес занурення у роботу під час практики (ознайомлення та участь з основних напрямах діяльністю музею – культурно-освітньою, науково-дослідною, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою, комплектуванням музейних зібрань), а й демонстрували розроблені концепції освітньої діяльності музейних закладів, проєкти проведення інтеграційних заходів, есе-враження про перебіг практики.

Враження про практику доповнювалися рефлексіями студентів, описом окремих видів музейної діяльності, науковою дискусією щодо вивчення культурної спадщини, визначенням перспектив майбутньої професійної діяльності.

 

Олексій Караманов

Оксана Сурмач

Ольга Сулим