Вибір дисциплін здобувачами освіти

27.02.2023 | 22:08

Шановні здобувачі освіти!

На виконання ст. 62 п. 1 абз. 15 Закону України «Про вищу освіту», ст. 54 п.17 Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка», «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у  Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»» та з метою забезпечення чіткої організації вибору навчальних дисциплін з 14 лютого 2023 року розпочинається вибір дисциплін здобувачами освіти ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» на 2023-2024 навчальний рік.

Для забезпечення організації вибору дисциплін здобувачами освіти необхідно:

– спільно з керівниками академічних груп ознайомитися з процедурою вибору дисциплін згідно «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»»;

– на сайті Коледжу у рубриці «Студенту» на сторінці «Дисципліни вільного вибору» відкрити опитування у Google Forms «Вибіркові дисципліни 2023/2024» групи, студентом якої ви є. З 14 лютого 2023 р. по 28 лютого 2023 р. після ознайомлення потрібно обрати вибіркові дисципліни (відповідно навчального плану спеціальності) з пропонованого переліку на 1 (3/5) семестр та на 2 (4/6) семестр 2023/2024 навчального року.

 

Процедура для здобувачів освіти до вибору дисциплін

передбачає 2 етапи

І хвиля реєстрації триває з 13 березня 2023 р. до 20 березня 2023 р. включно.

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 21 березня 2022 р. до 28 березня 2023 р. включно.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 100 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни з сформованих після першої хвилі. Студентів, як не обрали дисциплін у жодній з хвиль, система автоматично розподілить серед дисциплін, як було обрано іншими студентами.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни визначено навчальним планом спеціальності, що включає години лекційних занять, практичних (семінарських) занять та відведених на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік.

Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачі освіти заповнюють та залишають у завідувача відділення згідно з списками електронної реєстрації до 28 березня 2023 р. включно. Заява зберігається в особовій справ студента до завершення терміну його навчання. З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.