Відбувся науковий онлайн-семінар «Музей у системі сучасних комунікацій»

03.07.2022 | 23:12

27 червня 2022 року Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки та Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з факультетом соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла презентували науковий онлайн-семінар «Музей у системі сучасних комунікацій», присвячений захисту курсових робіт студентами-бакалаврами ІІІ курсу спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» та координації співпраці з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

На початку модератор заходу, д-р педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка Олексій Караманов представив учасників.

З вітальним словом перед присутніми виступили Оксана Сурмач, канд. іст. наук. доцент, в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»; Юрій Гудима, канд. іст. наук. завідувач Музею історії Львівського університету; Оксана Кравченко, д-р. пед. наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини., які наголосили на важливості співпраці в умовах воєнного стану та налагодження партнерських зв’язків.

Головним акцентом семінару була презентація захищених курсових робіт, побудованих на основі авторських проектів, студентами-бакалаврами ІІІ курсу спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка». Їх тематика була дотична до різних аспектів музейно-педагогічної діяльності: від окреслення сучасних підходів до організації ігрової діяльності у просторі музею (Анікєєва А.) та значення середньовічних колекцій як прототипів сучасних музеїв (Копилов В.) – до мистецького потенціалу художніх музеїв (Сав’як В.); від особливостей роботи музейного педагога з учнями молодшого шкільного віку і підлітками (Войтович С.) та технології «оживлення» музейних предметів (Ціж М.) – до інтерпретації діяльності музею засобами бізнес-технологій (Москалик М.).

Також спікерами семінару були:

Оксана Сурмач, канд. іст. наук. доцент, в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені І. Франка». Тема доповіді: «Студентські наукові проєкти як приклади організації музейної комунікації»;

Олексій Караманов, д-р. пед. наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, викладач ВСП «Педагогічний фаховий коледж» ЛНУ імені І. Франка. Тема доповіді: «Соціальна роль музеїв у системі сучасних освітніх комунікацій»;

Оксана Кравченко, д-р пед. наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені П. Тичини. Тема доповіді: «Інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами»;

Наталія Коляда, д-р. пед. наук, професор. Тема доповіді: «Центр педагогічного краєзнавства УДПУ імені Павла Тичини: можливості для організації музейної комунікації»;

Юрій Гудима, канд. іст. наук. завідувач Музею історії Львівського університету. Тема доповіді: «Музей історії Львівського університету як приклад втілення соціального досвіду»Юлія Песоцька, аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи УДПУ імені Павла Тичини. Тема доповіді: «Культурно-рекреаційна діяльність музеїв: педагогічні аспекти».

Онлайн-семінар не тільки укріпив співпрацю закладів освіти, але й допоміг окреслити напрямки подальшої співпраці.

 

Презентація до курсової роботи Анікеєвої Анастасії

Презентація курсової Ціж Мар’яна

Презентація курсової Москалик Микола