В Університеті презентували навчально-методичний посібник «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу»

30.01.2024 | 10:33
В Університеті презентували навчально-методичний посібник «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу»

25 січня 2024 року в Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація навчально-методичного посібника «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу». Організаторами заходу виступили факультет педагогічної освіти і Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ ім/ Івана Франка», Педагогічний музей України, Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова (ЦПРПП м. Львова), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) та КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

З вітальним словом до учасників звернулися професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Олексій Караманов, головна наукова співробітниця Інституту обдарованої дитини НАПН України, докторка педагогічних наук, професор Ірина Сліпухіна, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, докторка педагогічних наук, професорка Оксана Кравченко, які розповіли про структуру навчально-методичного посібника, наголосили на його важливості як видання нового покоління, покликаного засвідчити сучасний формат музею як центру актуалізації минулого, знань та досвіду, комунікації та живого діалогу між різними людьми.

На важливості формування інтерактивного музейного середовища, що робить навчання більш особистісно значущим та про історію створення спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» у ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ ім. Івана Франка», повідомили в. о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ ім. Івана Франка», кандидатка історичних наук, доцентка Оксана Сурмач та заступниця директора цього ж закладу, викладачка-методистка Ольга Сулим.

У виступі директора Педагогічного музею України (м. Київ), доктора педагогічних наук Олександра Міхна було зазначено, що видання посібника є величезним внеском у підготовку майбутніх фахівців, прикладом застосування різних підходів, вдалим поєднанням теорії й практики, що може бути корисним на всіх етапах освітнього процесу – від підготовки до роботи з музейними предметами до узагальнення важливого матеріалу.

Провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України Лариса Гайда ґрунтовно проаналізувала методичну складову посібника, акцентуючи увагу присутніх на якісних методичних розробках конспектів навчальних занять у посібнику, вдалий алгоритм побудови матеріалу з поєднанням музеєзнавства з музейною педагогікою.

Розповідаючи про світоглядне значення представленого посібника у вітчизняній освіті, проректорка з наукової роботи та цифровізації, доцентка кафедри професійної і вищої освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), кандидатка історичних наук, доцентка Інна Отамась наголосила на актуальності посібника в умовах війни щодо популяризації української культурної спадщини, інтеграції у європейський культурний простір, розвитку культурного потенціалу особистості, важливості створення інтерактивних та віртуальних музеїв.

Її думку продовжила доцентка кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка педагогічних наук Олександра Гурин, яка зазначила, що представлений посібник – ще один вагомий внесок львівських дослідників у галузі музейної справи та музейної педагогіки, адже музей – це важливе виховне та освітнє середовище для молоді, яке відкриває нові можливості для саморозвитку та вдосконалення.

У розвиток представленої проблематики вийшла презентація методистки вищої категорії відділу методичної роботи, керівниці секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства Комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (м. Київ) Лариси Карчиної, яка зазначила на важливості навчально-методичного посібника для учнівської молоді та вчителів у контексті організації і проведення вебінарів, тренінгів у межах роботи Міжнародних літніх шкіл з музейної педагогіки.

Усі доповідачі були одностайні, що вихід у світ представленого видання є значним кроком у підтримці та розвитку музейної справи в освітній галузі, яка вже давно визнана ключовою для розвитку, формування і розширення знань молодого покоління.

Презентація зібрала науковців, музейних працівників, вчителів, методистів, керівників закладів позашкільної освіти, які ділилися своїм досвідом, дослідженнями і напрацюваннями. Захід завершився рефлексіями та обміном думками між учасниками заходу щодо сучасних вимірів музейної справи у контексті інтеграції досвіду минулого, знань про людину та сучасних інформаційних технологій.