Усний журнал «ІВАН ФРАНКО ЯК ПЕДАГОГ» (до 160-річчя від дня народження)

19.12.2016 | 22:41

 

15 грудня  2016 року в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках декади циклової комісії викладачів педагогіки та психології був проведений усний журнал «Іван Франко як педагог», в якому взяли участь викладачі і студенти Педагогічного коледжу та факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зі вступним словом виступила Романа Михайлишин, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології, яка відзначила, що 2016 рік був оголошений роком Михайла Грушевського та Івана Франка, у якому були проведенні численні заходи різного рівня;  проінформувала про Лист департаменту освіти і науки ЛОДА «Щодо участі у Міжнародній премії імені Івана Франка в Україні у 2017 році».

Процес національного і духовного  відродження України супроводжується відкриттям або переоцінкою духовних надбань нашого народу. Потрібним і цінним є використання досвіду минулого, зокрема, спадщини видатних діячів, які  виступили носіями національних рідношкільних ідей, своєю сподвижницькою працею спричинилися до духовного відродження України. 

До числа прогресивних діячів минулого, які внесли значний вклад у розвиток вітчизняної педагогічної науки, творчу спадщину яких доцільно використати сьогодні, належить великий український письменник і мислитель Іван Якович Франко.

Першу сторінку журналу відкрила авторським віршем «Нам пора для України жить» Любов Бабій, студентка першого курсу Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івіана Франка спеціальності «Дошкільна освіта».

Студенти 2-го курсу початкового навчання Тетяна Козак, Христина Приступа висвітлили фактори, які вплинули на світогляд і педагогічні погляди Івана Франка; Наталія Мачіха, Ольга Стебельська – мету і завдання виховання; Ірина Саксановська, Аліна Гаврилюк, студенти 3-го курсу напряму підготовки «Початкова освіта» факультету педагогічної освіти Львівського національного університету Імені Івана Франка на основі аналізу публіцистичних статей та художніх творів показали стан й зміст освіти; методи, форми навчання;  Юрій Копанишин, Мар’яна Костів, Мар’яна  Яцишин, студенти 2-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» продемонстували проблему учителя в працях Івана Франка.

Грунтовне знання історії й становища поневоленого українського народу викристалізували в Івана Франка чітку державницьку позицію й тверде переконання в тому, що повний розквіт рідного шкільництва, української педагогіки, освіти й науки, можливий тільки в умовах самостійної Української держави. Надію на її відродження й розвиток він пов’язує з дітьми, державним майбутнім української нації:

Ти мій рід, ти дитино моя,

Ти вся честь моя і слава,

В тобі дух мій, будуще

Моє, і краса, і держава

          Сьогодні так само актуально,  як і у ті далекі часи звучать настанови Генія, адресовані молоді: «Здобувайте знання – теоретичне й практичне, гартуй-те свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявити ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація й кожна історична доба» («Одвертий лист до галицької української молодежі»).

Іван Франко про своє місце в освітній справі скромно висловився у виступі на Снятинському вічі 1892 року:  «…я школами ніколи особно не займався, учителем ніколи не був. Так що не один міг би мені сказати, що справа шкільна для мене – чуже поле.  Може, воно й так, але можна дивитися на се і з другого кінця» («Наші народні школи і їх потреби»). 

Тут, власне, на цьому «другому кінці» і бачимо Франкове місце в освіті. Він уважав освіту справою громадянською, і будучи справжнім громадянином, мав за обов’язок в «її систему втручання».  І не тільки. Він будив свій народ і закликав до активної участі у розбудові своєї системи освіти, спонукав до реформ в освіті.

Працівники Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки зробили виставку «Іван Франко: освітньо-педагогічні ідеї».

Асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Світлана Вижанова  написала музику на вірші Івана Франка «Як би ти знав як много важить слово», яку виконала Соломія Гавришкевич, студентка  IV курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та «Місяцю-князю» виконала  Софія Котоус, студентка І-го курсу  Педагогічного коледжу  Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності «Дошкільна освіта».

Григорій Петрович Васянович, доктор педагогічних наук, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності презентував збірку наукових праць «Прометей духа», присвячену 160-річчю від дня народження Івана Франка. Презентацію розпочав авторським віршем «Іванові Франкові».

У збірці проаналізовано актуальні питання творчості мислителя, поета, педагога, культурно-громадського діяча, науковий пошук зосереджено на проблемі філософсько-літературної творчості в аспекті її сучасності.
Висвітлено суть і зміст педагогічних ідей великого Каменяра, Учителя, розкрито його етичні й естетичні погляди, досліджено смисл різних видів іронії Івана Франка у боротьбі з індивідуальним і суспільним невіглаством, реакційними силами.  

Також ознайомив з новими виданнями «Із штольні серця» та «Педагогічний пантеон».

Ірина Каспрук, викладач музики з методикою навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка написала музику на вірші Григорія Васяновича «Усі світи з’єдналися в тобі» та                                      « Світанкова моя аморе», яку виконали Соломія Гавришкевич та Софія Котоус.

Марія Дяків, заступник директора з навчально-виховної роботи подякувала за організацію цікавого, наукового, змістовного педагогічного заходу.

Романа Михайлишин на завершення привітала присутніх з прийдешнім Новим роком віршем Івана Франка: «З Новим роком».

З Новим роком, браття милі,

В новім щастю, в новій силі

Радісно вітаю вас

І бажаю, щоб в здоров”ю,

В мирі, з братньою любов’ю,

Відтепер ішов нам час.

Щирій праці Бог поможе!

Дай вам Боже все, що гоже!

 

Романа Михайлишин, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології

Фото Володимира Крука