Участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн-конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ»

23.05.2022 | 15:46

Науковим товариством студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ініційовано проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ».

Зі вступним словом виступили:

Кравченко Оксана Олексіївна – організаторка конференції, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Коляденко Світлана Миколаївна –  співорганізаторка конференції, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка

Караманов Олексій Владиславович – співорганізатор конференції доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, викладач ВСП «Педагогічний фаховий коледж» Львівського національного університету імені Івана Франка.

З доповіддю на тему «Важливість постанови питання проблем та перспектив соціальної роботи та психології в умовах війни» виступила  Лисенко Анна – студентка ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти, голова наукового товариства студентів та аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З темою доповіді «Сучасні виклики соціальної роботи: студентський погляд» виступила Хмуровська Тетяна – студентка ІІ курс спеціальності Соціальна робота Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Мацюк Діана – студентка І курсу ВСП « Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» доповіла на тему  «Інклюзивні аспекти соціальної роботи у просторі музею».

З темою доповіді «Соціальна реабілітація засобами музейної педагогіки як перспективний напрям соціальної роботи в умовах війни» виступила Песоцька Юлія – аспірантка факультету соціальної та психологічної освіти, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Тарасюк Тетяна – студентка ІІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доповіла на тему «Важливість волонтерської роботи в умовах війни».

Москалик Микола – студент ІІІ курсу ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» виступив з темою «Впровадження сучасних технологій у діяльність музею соціальний аспект».

Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція стала внеском у розкритті та поглибленні питання проблем та перспектив соціальної роботи та психології в умовах війни і була корисним заходом для здобувачів вищої освіти.

Матеріали і фото Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: