Школа педагогічної майстерності

15.10.2017 | 11:50

02 жовтня 2017 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося засідання Школи педагогічної майстерності.
Романа Михайлишин, методист, керівник Школи педагогічної майстерності відкрила перше засідання та окреслила тематику засідань на 2017-2018 навчальний рік.


Сьогодні навчальні заклади повинні формувати студента як особистість, яка здатна самостійно приймати рішення на базі переробки одержуваної інформації та подальшого її використання у професійній діяльності для досягнення конкретної життєвої мети.
Одним із важливих видів самостійної роботи у вищих закладах освіти є підготовка і захист курсових робіт. Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента.
В рамках засідання відбувся семінар-практикум «Особливості написання та оформлення курсових робіт для студентів Педагогічного коледжу», який підготувала Ольга Сидорович, викладач психології, основ наукових досліджень. Викладач детально висвітлила вимогиметодичні рекомендації щодо написання і оформлення курсових робіт.


В обговоренні взяли участь адміністрація та викладачі Коледжу.

Зокрема, Ольга Сулим, заступник директора з навчально-виховної роботи наголосила на тому, що курсова робота покликана виявити рівень загальнонаукової й спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання для вирішення конкретних навчальних проблем; має визначити його схильність до аналізу й узагальнення матеріалу з теми дослідження. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення, узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання, їх застосування на практиці; допомагає студенту оволодіти навичками науково-дослідницької роботи.


Оксана Сурмач, к. іст. наук, доцент, директор Коледжу відзначила актуальність теми засідання. Наукова дослідна діяльність становить систему, яка передбачає формування у студентів наукового мислення, культури наукових досліджень, норм наукової етики; уміння аналізувати науково-методичну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій роботі.
Кос Л.В., завідувач відділення дошкільної освіти сказала, що висвітлені матеріали корисні викладачам і студентам; покликані допомагати студентові у виборі теми, добиранні й опрацюванні матеріалу; містять найбільш важливі рекомендації з підготовки, написання і захисту курсових робіт.


Михайлишин Р.Р., методист Коледжу