Інформація щодо організації та проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул

23.05.2024 | 22:20

На виконання пункту 13 розділу V Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в
закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери
управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 1514), листа Міністерства
освіти і науки України від 16.05.2024 № 1/8614-24, з метою посилення контролю
за збереженням життя й здоров’я вихованців, учнів та студентів, попередження
надзвичайних ситуацій в закладах освіти пропонуємо провести заходи перед
початком літніх канікул: Лист щодо літніх канікул