“Що таке академічна доброчесність?”

26.09.2023 | 22:21

25 вересня 2023 року Даниляк Станіслав,  студент 4 курсу філософського факультету, комунікаційний менеджер наукового товариства Університету, провів зустріч зі студентами перших курсів Коледжу “Що таке академічна доброчесність і чому про неї не говорять”.

Станіслав зазначив, що академічна доброчесність – це передусім сукупність етичних цінностей таких, як чесність, справедливість, відповідальність. Університет – простір поваги до прав людини, працює за такими принципами як повага до людської гідності, недискримінація, а також рівність учасників освітнього процесу.

До порушення академічної доброчесності належать: ставлення, яке принижує людську гідність або дискримінує будь-якого учасника освітнього процесу чи в інший спосіб посягає на права людини; академічний плагіат; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; академічне шахрайство; хабарництво; несанкціонована співпраця.

Станіслав розповів про процедуру розгляду академічної доброчесності. Зокрема зауважив, що будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має обґрунтовану підставу вважати, що стався факт порушення  академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву на ім’я голови Комісії з питань якості освіти. Щоб не було порушень і процедур, варто дотримуватися таких правил: культура поведінки, повага до інших; самостійне навчання для себе; робота з науковими текстами, застосування правил цитування, оформлення списку літератури; перевірка робіт на плагіат до здачі роботи; відповідальність за свої вчинки.

На завершення студенти мали змогу приєднатись до наукового товариства та підписати Декларацію про академічну доброчевність.