Розклади заліків та іспитів для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» в ІІ семестрі 2020-2021 н.р.

05.05.2021 | 06:55

Розклад iспитiв II курс (денна форма)

Розклад заліків ІІ курс (денна форма) – 2

Розклад залiкiв, iспитiв II курс (заочна форма)