Практичні заняття студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта

27.10.2023 | 14:03

Осінь прийшла і природний матеріал принесла!!!!!!! Цікаво, пізнавально та творчо!! Студенти першого курсу спеціальності Дошкільна освіта (ДШВ 11) креативно представили свої творчі роботи, які потім презентують на базах практики в ЗДО.

Фото: Творчий процес!!!!

Тетяна ВАСИЛЬКІВ, викладач ЦК фахових дисциплін дошкільної освіти

 

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Здобувачі освіти одержують знання про розвиток, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку; вміння планувати освітній процес у закладі дошкільної освіти. Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється протягом всього терміну навчання.

Особливість освітньо-професійної програми полягає у підготовці фахівця здатного вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні

проблеми у галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Майбутні фахівці дошкільної освіти оволодівають загальними та фаховими компетентностями і здатні зберігати, зміцнювати здоров’я і фізичний розвиток дітей; забезпечувати дієвий вплив на когнітивну, емоційну, моральну сфери особистості дитини з метою формування дошкільної зрілості.