Практичні заняття спеціальності “Екологія” ОПП “Екологічний контроль і стратегічна екологічна оцінка”

27.10.2023 | 13:01

Здобувачів  спеціальності 101  “Екологія” навчають проводити моніторинг стану навколишнього природного середовища, досліджувати компоненти довкілля, експериментувати, проводити оцінку впливу на довкілля об’єктів національного господарства, використовувати програмне забезпечення, ГІС-технології, ресурси Інтернету для інформаційного опрацювання екологічних досліджень. Практична підготовка проводиться в обладнаних аудиторіях і лабораторіях.

Особливість освітньо-професійної програми полягає в акценті на практичну підготовку майбутніх фахівців здатних вирішувати питання екологічного контролю, володіють вмінням стратегічної екологічної оцінки планової діяльності різних суб’єктів господарювання.

Майбутніх фахівці навчають аналізувати зібраний матеріал і розробляти рішення для відновлення пошкоджених екосистем. Студентів спеціальності залучають до екологічних заходів (форумів, семінарів, конференцій), проводять зустрічі з експертами, знайомлять з специфікою роботи еколога на підприємствах, в адміністративних установах і природоохоронних організаціях.

Любов ГІЛЕТА, викладач

Фото: Лабораторна робота з предмету «Хімія з основами біогеохімії» студентів-екологів. Опановуємо методи визначення pH середовища.

Фото:  здобувачі І курсу відвідали Палеонтологічний музей Львівського університету .

Викладач: Олена ЛУЦИШИН