Перший міжінституціональний науковий семінар «Феномен інтерпретації: теоретичне осмислення та особливості застосування у музейному просторі»

07.04.2021 | 13:39

30 березня 2021 року у межах плану роботи наукового семінару кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки Львівського національного університету
імені Івана Франка провела Перший міжінституціональний науковий семінар «Феномен інтерпретації: теоретичне осмислення та особливості застосування у музейному просторі» з циклу міжінституціональних семінарів на тему «Інтерпретація у системі музейно-педагогічної діяльності».

Цей захід відбувся дистанційно на платформі Zoom у партнерстві з Національним центром «Мала академія наук України», Національною Академією Педагогічних наук України, Національною Академією Мистецтв
України, Педагогічним музеєм України, Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра».

Тематика виступів учасників семінару була зосереджена довкола питань, які з різних позицій пояснювали, розкривали, описували феномен інтерпретації у просторі музею у контексті різних освітніх рівнів та
методологічних позицій. Зокрема, доповідь модератора семінару Олексія Караманова, доктора педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, викладача вищої категорії Педагогічного фахового коледжу, завідувача Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка окреслила теоретичні й практичні аспекти інтерпретації у просторі музею відповідно до завдань його освітньо-просвітницької діяльності.

Виступ Оксани Сурмач, кандидата історичних наук, доцента, директора Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка закцентував увагу присутніх на діяльності відомої представниці Лестерської школи музеології С. Пірс та її роль у розробці концептуальних засад музейної інтерпретації.

Юрій Гудима, кандидат історичних наук, завідувач Музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка, здійснивши коротенький екскурс у проблему тлумачення поняття «інтерпретація», розповів присутнім про її особливості на прикладі експонатів музею університету.

У спільній доповіді Олега Топилка, начальника відділу музейно-освітньої роботи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Анатолія Горового, історика-публіциста (м. Київ) наголошувалося на такому
цікавому прикладі інтерпретації як музейний фільм та йшлося про можливості його адаптації до умов освітнього процесу для школярів та студентів.

Виступ Олександра Міхна, кандидата педагогічних наук, директора Педагогічного музею України (м. Київ) був зосереджений на ролі і значенні онлайн-проєктів Педагогічного музею України, створених командою музею, як форми інтерпретації історії освіти та педагогічної науки, що набуває особливої ваги в сучасних умовах пандемії.

Подібні мотиви були присутні й у доповіді Лариси Гайди, провідної наукової співробітниці Педагогічного музею України (м. Київ), яка на основі власних досліджень розробила та впровадила у практику електронний ресурс «Музейна педагогіка» на базі веб-платформи цього музею.

Ростислав Шикула, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та туризму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне) розповів про власний досвід педагога-практика природничого музею, продемонструвавши можливості інтерпретації експонатів у його просторі на конкретних прикладах під час занять зі студентами університету.

Спільний виступ Ольги Железник, вчителя мистецтва ЗСШ № 50 м. Львова та Ірини Ласкій, вчителя-методиста ЗСШ № 50 м. Львова, заслуженого вчителя України, було присвячено інтерпретації образів казки засобами музейної педагогіки (на прикладі співпраці школи з літературним музеєм).

Доповіді студентів-бакалавірів ІІ курсу Педагогічного фахового коледжу (спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство) Сніжани Войтович та Миколи Москалика, а також Мар’яни Манчур, магістра педагогічних наук Львівського національного університету імені Івана Франка зосереджувалися на практичних аспектах музейної інтерпретації під час їх ознайомлення з експозицією відділу «Музей-Арсенал» Львівського
історичного музею.

У дискусії, яка завершила семінар, взяли участь члени Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки: Юлія Заячук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, керівник наукового семінару кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; Ольга Біляковська, доктор педагогічних наук, доцент загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та Наталія Горук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Олексій Караманов, Юлія Заячук