Оновлена редакція Правил прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та освітньо – професійних ступенів фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2020 році   

07.07.2020 | 08:33

Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра та освітньо – професійних ступенів  фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2020 році

(оновлена редакція)

rules_ped