Обсяги державного замовлення на прийом у Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка 2020 р.

10.07.2020 | 11:47
  • спеціальність 012 Дошкільна освіта:

* денна форма навчання – 32 місця державного замовлення (ліцензійний обсяг – 75 осіб);

* заочна форма навчання  – 10 місць державного замовлення (ліцензійний обсяг – 50 осіб);

  • спеціальність 013 Початкова освіта: 32 місця державного замовлення (ліцензійний обсяг – 75 осіб);

  • спеціальність 231 Соціальна робота: 15 місць державного замовлення (ліцензійний обсяг – 30 осіб)

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Термін навчання – 1 рік 10 місяців