Міжвузівський методичний семінар “Профілактика негативного впливу соціального середовища на дітей та молодь”

28.03.2021 | 10:25
             26 березня 2021 року відбувся методичний семінар “Профілактика негативного впливу соціального середовища на дітей та молодь”, який організовано кафедрою педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії спільно з цикловою комісією викладачів педагогіки, психології та соціальної роботи ВСП”Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”
              З вітальним словом виступила заступник завідувача кафедри Казакова Н.В.; ведучі семінару доцент
Поляновська О.Р., старший викладач Чернюк С.В.  Учасниками семінару були здобувачі першого(бакалаврського)рівня вищої освіти, які навчаються за овітньою програмою “Соціальна робота”, здобувачі другого(магістерськогого) рівня вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та студенти другого курсу спеціальності “Соціальна робота” Коледжу.
             Студенти Коледжу виступили з доповідями:
– Олег Шпак “Інтернет-залежність як соціально-педагогічна проблема”-наук.конс. Михайлишин Р.Р.,викладач соціальної психології, голова циклової комісії;
– Юлія Колтуцька “Профілактика булінгу в учнівському середовищі”-наук.конс. Верхоляк М.Р., викладач фахових дисциплін соціальної роботи;
– Марія Костів “Рекламно-інформаційні технології як засоби профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі”-наук.конс.Рудкевич Н.І.,к.п.наук, викладач методики соціально-педагогічної роботи.
           Хочемо відзначити актуальні, змістовні, професійно зорієнтовані доповіді всіх доповідачів, фаховість і професіоналізм наукових консультантів.   Дякуємо за співпрацю.
                                                                                                                           Михайлишин Р.Р., методист Коледжу