Майстерклас з музикотерапії

06.06.2017 | 14:08

Музика відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспільства. Вона є не тільки  джерелом насолоди і хорошого настрою, але й має значний терапевтичний вплив. Музична терапія сприяє покращенню емоційного стану дітей, розвитку та корекції відчуттів, сприймань, уваги, уяви, мислення та пам’яті, формуванню загальної, дрібної та артикуляційної моторики, стимуляції мовленнєвої функції. Також в процесі занять музикотерапією розвивається спостережливість, відчуття ритму, темпу, просторових орієнтацій, вербальних і невербальних комунікативних навиків, виховання вольових якостей та витримки.

Нещодавно викладач  Сав’як Любов Омелянівна  провела  майстерклас з музикотерапії.  На майстеркласі була представлена рецептивна музична терапія, прийоми  інтегративної музикотерапії:  вокалотерапія  та танцювально-рухову терапія, та активна музична терапія у вигляді гри на дитячих музичних інструментах і музикотерапевтичних вправ.

Сав’як Л.О., викладач ритміки та основ хореографії