Кваліфікаційні іспити студентів спеціальності “Соціальна робота”

15.06.2020 | 19:17

Студенти Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, група ДШС-21 спеціальності 231 Соціальна робота,н успішно склали два державних кваліфікаційних іспити  з “Методики роботи соціального педагога ” та  “Соціальної педагогіки і психології” на платформі Microsoft Teams.

Вітаємо студентів, бажаємо подальших успіхів, успішного старту на здобуття бакалаврського рівня.           Щиро дякуємо голові ДЕК, кандидату педагогічних наук, доц. кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ імені Івана Франка Корнят Вірі СтепанівніВ, кандидату історичних наук Сурмач Оксані Іванівні, секретарю ЕК Ланцуті Зоряні Ярославівні, екзаменаторам –кандидату педагогічних наук Рудкевич Наталі Ігорівні, Верхоляк Марії Романівні.

Студенти продемонстрували добрі знання із   методики роботи соціального педагога,  соціальної педагогіки та  загальної, вікової психології та педагогічної психології.

“Студенти вміло добирали приклади з власного практичного, хоч і незначного, досвіду, ситуації, які вони вирішували під час проходження різних видів педагогічних практик.

Варто зазначити, що формулювання питань, проблемних ситуацій у білетах відображають сучасні тенденції та зміни, які відбуваються у соціальній та педагогічній сферах, зокрема, організація інклюзивного навчання та місця соціального педагога у цьому процесі, функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Студенти, в свою чергу, демонстрували обізнаність в означених питаннях.

Заслуговують на увагу відповіді таких студентів, як Герасимчук Мар’яни, Котлінської, Гармаш Марії, Сташинської Ольги, які показали ґрунтовні знання навчальних дисциплін, володіння термінологією, доцільне поєднання елементів теорії з практичної діяльністю,” – зазначила голова комісії Корнят В.С.

Дякуємо викладачам за постійну підтримку та допомогу.  Бажаємо творчої наснаги, успіхів у роботі та відповідальних і розумних студентів.