Кваліфікаційні іспити студентів спеціальності ” Початкова освіта”

15.06.2020 | 13:04

Студенти груп ШКВ- 21,22  спеціальності “Початкова освіта” успішно склали кваліфікаційні іспити.
Іспит приймала   екзаменаційна комісія  у такому складі: голова комісії , доцент Марія Олексіївна Стахів, екзаменатори  Шукалович А.М, Михайлишин Р.Р, Цигилик О.О., секретар Галата Д.Р.

Результати Комплексного кваліфікаційного іспиту  з педагогіки, фахових методик такі:

Всього складали іспит – 34 особи, з них склали на:

«відмінно»:  «А» – 14 ос.;

«добре» – 16 ос.: «В» – 8 ос.; «С» – 8 ос.;

«задовільно» – 4: «D» – 3 ос.;  «E» – 1 ос.

Абсолютна успішність становить 100 %, якісний показник –88,24 %.

“Педагогічний колектив Коледжу забезпечує підготовку фахівців на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Підтвердженням цьому є відповіді студентів, які продемонстрували ґрунтовні науково-теоретичні знання, виявили володіння сучасними інноваційними технологіями у навчанні, вихованні та розвитку учнів початкової школи, проілюстрували практичні уміння і навички аналізу та систематизації інформації з фахових методик.

Випускники знають основні засади Концепції НУШ, розглядають їх як ефективний засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів, володіють необхідними практичними навичками для забезпечення належного рівня результативності навчання учнів початкових класів”, зазначила голова комісії Стахів М.О.

Дякуємо всім за співпрацю.