Кваліфікаційні іспити студентів спеціальності “Дошкільна освіта”

15.06.2020 | 19:46

Студенти груп ДШВ-21,22 спеціальності “Дошкільна освіта” успішно склали комплексні кваліфікаційні іспити на платформі Microsoft Teams.

Державна екзаменаційна комісія  за спеціальністю  012 Дошкільна освіта працювала у такому  складі: голова екзаменаційної комісії, кандидат педагогічних наук, доц.кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім.І.Франка Світлана Лозинська, голова циклової комісії Леся Кос, секретар Тетяна Нежура та екзаменатори Оксана Колобич та  Мар’яна Нестер.

Результати комплексного кваліфікаційного іспиту показали, що студенти  на достатньо високому рівні засвоїли зміст навчальних програм з педагогіки, психології та фахових методик. Випускники показали вміння інтегрувати набуті знання для висвітлення цілісного бачення проблем розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку через поєднання питань психології, педагогіки та фахових методик. Вони мали змогу показати вміння поєднувати теоретичні знання з практичними ситуаціями, прогнозувати наслідки педагогічного впливу.

Кращими за змістом, логікою розкриття питань екзаменаційних білетів та якістю мовлення були відповіді таких студентів:

  • ДШВ-21: Боднар Л., Пастернак Т., Заремської А., Томаневич Ю.;
  • ДШВ-22: Бап Н., Ліпчаківскої З., Таран С., Шумило М.

“Аналіз результатів підготовки та проведення комплексного кваліфікаційного іспиту з підготовки молодшого спеціаліста свідчить про результативність організації роботи адміністрації Педагогічного фахового коледжу, а саме: кандидата історичних наук, доцента, директора Сурмач О.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Сулим О.І., всього колективу викладачів, які забезпечили високий рівень підготовки фахівців з дошкільної освіти що є сьогодні необхідними і дуже важливими для освітньої галузі в м. Львові та області”, – зазначила голова комісії Лозинська С.В.