Інформація Про зимову екзаменаційну сесію 2022/2023 навчального року

10.11.2022 | 22:02

Розпорядження

в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка»

від 10.11.2022 р.                          м. Львів                              №_____

Про зимову екзаменаційну сесію

2022/2023 навчального року

 

Відповідно до чинного законодавства України у сфері вищої освіти в умовах воєнного стану, наказу ректора від 31 серпня 2022 року №3598 «Про зміни у графіку освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік», Тимчасового порядку організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосування дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка та згідно з робочими навчальними планами і Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті, відповідно до наказу ректора від 26.10.2022 р. №4846.

 

 1. Зимову екзаменаційну сесію 2022/2023 навчального року провести в такі терміни:

Денна форма навчання

І курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр»)                з 04 січня по 19 січня 2023 року

ІІ курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр»)               з 16 грудня по 29 грудня 2023 року

ІІ курс (ОР «Бакалавр»)                                                        з 02 грудня по 17 грудня 2022 року

IV курс (ОР «Бакалавр»)                                                     з 16 грудня по 29 грудня 2022 року

Заочна форма навчання

І курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр»)                 з 10 січня по 24 січня 2023 року

ІІ курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр»)               з 10 січня по 24 січня 2023 року

 

 1. Встановити студентам денної форми здобуття освіти такі терміни зимових канікул:

І курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр»)             з 20 січня по 08 лютого 2023 року

ІІ курс (ОР «Фаховий молодший бакалавр») та         з 30 грудня 2022 р. по 08 лютого 2023 р.

IV (ОР «Бакалавр»)

ІІ курс (ОР «Бакалавр»)                                                   з 18 грудня 2022 р. по 08 лютого 2023 р.

 

 1. В. о. директора коледжу, заступнику директора, головам циклових комісій, завідувачу відділення:
  • На виконання наказу ректора № 0-102 від 22.09.2021 р. «Про тимчасову організацію освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій» екзаменаційні сесії для студентів випускних курсів проводити в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків та розкладів. Семестрові заліки та екзамени проводити дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації студентів.
  • Дотримуватися діючих положень про допуск студентів до екзаменаційної сесії, її організацію і ліквідацію академзаборгованості.
  • Подати на затвердження розклади екзаменів проректорам Університету і довести до відома студентів не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії.
  • Під час екзаменаційної сесії забезпечити доступ до електронних ресурсів бібліотеки та в дистанційному режимі організувати надання послуг (включаючи і вихідні дні).
  • Організувати ліквідацію академзаборгованості після екзаменаційної сесії на денній формі здобуття вищої освіти згідно з розкладом, затвердженим в.о. директором коледжу. Ліквідацію академзаборгованості провести в період зимових канікул до початку наступного за

формою «№2»

 • І курс ОР «Фаховий молодший бакалавр» з 20 січня по 25 січня 2023 року;
 • ІІ курс ОР «Фаховий молодший бакалавр» та І, ІV курс ОР «Бакалавр»                з 16 по 25 січня 2023 року.

формою «К»

І, ІІ курсів ОР «Фаховий молодший бакалавр», ІІ, ІV ОР «Бакалавр»                               з 26 січня по 31 січня 2023 року.

 • Завідувачеві відділення скласти графік консультацій з усіх предметів, що вносяться на екзаменаційну сесію та довести до відома студентів.
 • Заступникові директора забезпечити належний порядок звітності про стан проходження екзаменаційної сесії з усіх форм навчання. Екзамени проводити за затвердженим розкладом, не допускати будь-яких перенесень екзаменів без дозволу директора коледжу, заступника директора.

 

 

Навчання у другому семестрі в Коледжі розпочати з 09 лютого 2023 року.

 

В.о. директора Коледжу                               Оксана СУРМАЧ