ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ»

30.10.2018 | 13:15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас  до участі  у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців

у контексті сучасних освітніх реформ»,

яка відбудеться

06 – 07 грудня  2018 року

на базі Педагогічного коледжу

Львівського національного університету імені Івана Франка

м.Львів, вул.Туган Барановського, 7

Тематичні напрями:

 1. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців у закладах освіти.
 2. Тенденції та перспективи професійної підготовки в системі дошкільної освіти України.
 3. Нова українська школа: підготовка майбутніх педагогів в умовах реформ початкової освіти.
 4. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів в умовах парадигми соціальної роботи.
 5. Педагогічна культура педагога у контексті сучасних освітніх тенденцій.

У рамках роботи конференції будуть проведені пленарне та секційні засідання, майстер-класи.

Робоча мова конференції: українська.

Форма участі в роботі конференції: очна / заочна.

Для участі в роботі конференції просимо до 10 листопада 2018 року надіслати на електрону пошту  romapedagog@gmail.com  (тел. 068 195 95 95)

 1. Заявку на участь у конференції (дод.1).
 2. Тексти тез відповідно до вимог (дод.2).

Збірник тез учасники зможуть отримати перед початком конференції.

Координаційний комітет:

 Сурмач О.І. – к.іст.наук, доцент, директор Педагогічного коледжу;

Сулим О.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Михайлишин Р.Р. – методист, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології;

Колобич О.П. – голова циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти;

Гриньо Л.Я. – голова циклової комісії викладачів фахових дисциплін початкової освіти;

Піх Г.Б. – завідувач бібліотеки;

Баляс Н.О. – секретар координаційного комітету.

Контакти

 Організаційні питання:

Михайлишин Романа Романівна – тел. 068 195 95 95

Дод. 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ»

 (Львів,  06 – 07 грудня  2018)

Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По-батькові __________________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________________

Вчене звання ________________________________________________________

Місце праці (повна назва установи) ________________________________________

Посада _____________________________________________________________

Форма участі _________________________________________________________

Адреса Нової пошти  для пересилки  збірника матеріалів _________________________

Контактні телефони ___________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________

Назва доповіді _______________________________________________________

Напрям конференції                                                                    _____                                                         

Потреба у проживанні __________________________________________________

 Дод. 2

 Вимоги до оформлення тез 

Обсяг – 2 сторінки формату А 4 за зразком, що поданий нижче:

 • шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt;
 • міжрядковий інтервал – одинарний (1,0);
 • верхнє, нижчє і праве поля – 2 см., ліве поле – 2,5 см.;
 • абзац – 1,25 см.;
 • вирівнювання тексту – по ширині; орієнтація – книжна;
 • основний текст, бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерел – крапкою з комою, напр..: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9,117].
 • Список використаних джерел – не більше 5 позицій (оформлений відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог). Джерела наводяться в алфавітному порядку.
 • Тези будуть опубліковані в авторській редакції.

Зразок оформлення тез

ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Михайлишин Р.Р.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

Текст викладу

Список використаних джерел

1.

2.