Дошкільна освіта у сучасних вимірах

03.03.2017 | 14:59

                                                  

01 березня 2017 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося чергове засідання Школи педагогічної майстерності. В рамках Школи був проведений методично-практичний семінар  «Дошкільна освіта у сучасних вимірах».

Відкрила засідання Романа Михайлишин, методист  Коледжу, керівник Школи педагогічної майстерності.

                                                  

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Оксана Сурмач, к. іст. наук, доцент, директор Коледжу, яка відзначила, що ефективність роботи освітніх закладів залежить не лише від програм навчання і виховання, а й від особистості педагога, його взаємин з дітьми. Безперечно, кожен талановитий, висококваліфікований, вдумливий педагог поєднує у своїй практиці загальнотеоретичні досягнення педагогіки, власний досвід, психолого-педагогічні особливості дітей, з якими він працює. Сьогодні запрошені фахівці, які мають вагомий педагогічний досвід, цікаві практичні знахідки та ідеї.

                                                 

Романа Михайлишин зазначила, що освіта – це гуманітарна сфера, спрямована на забезпечення фундментальної наукової, загальнокультурної, професійної підготовки особистості, формування інтелектуального потенціалу нації і всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.

«Освіта майбутнього – прекрасна й захоплива. Вона змушує нас переосмислити, що таке справді освіта, навчання й творчість», – наголошував Малала Юсафзай, лауреат Нобілевської премії миру».

                                                  

Про стан, досягнення та проблеми дошкільної освіти м.Львова розповіла                                                        Наталія Клочко, головний спеціаліст сектору оцінювання якості освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

                

 У сучасних умовах модернізації дошкільної освіти особлива увага приділяється ролі навчального закладу як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Любомира Одрехівська, вихователь-методист ДНЗ №78  м. Львова презентувала матеріал «Дошкільний заклад – наша Надія, наша Гордість, наша Радість».

                

 Сучасний розвиток освіти України, інтеграція в освітній європейський простір вимагає педагога нової формації, здатної  до творчої реалізації освітніх програм, використання в професійній діяльності інноваційних технологій, готового до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з вихованцями, формування активної, креативної, компетентної, самодостатньої особистості. Суттєвим у професійній діяльності педагога є готовність до зміни характеру взаємодії в навчально-виховному процесі.

Досвідом роботи з питань впровадження інновацій в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу поділилася Ірина Андрец, вихователь-методист ДНЗ «Веселка» м. Львова «Форми та методи інтерактивного навчання дітей дошкільного віку»;

                                                  

 

Надія Фігурська, вихователь-методист ДНЗ №29 м.Львова «Легоконструювання в дошкільному навчальному закладі»;

                                                  

 

Олена Наконечна, вихователь-методист ДНЗ № 121 м. Львова «Впровадження гри «Шахи» в навчально-пізнавальний процес дошкільного навчального закладу».

Видатний педагог Софія Русова особливу роль відводила особистості, індивідуальності вихователів, їхній науковій освіті, широті світогляду, фаховій підготовці, без чого їм ніколи не стати «апостолами Правди і Науки».

З темою «Сучасний вихователь – імідж дошкільного закладу» виступила Тетяна Нежура, викладач фахових дисциплін дошкільної освіти Коледжу.

                                                   

Освітньо професійна підготовка у педагогічних навчальних закладах передбачає формування  майбутнього педагога як людини, якій притаманні гуманність, духовність, творчість, яка володіє необхідними для роботи в дошкільному закладі професійними знаннями, уміннями і навичками.

           Інноваційним темам з фахових методик були присвячені виступи викладачів Коледжу:

  • «Гуманно-особистісний підхід у сучасному дошкільному закладі»Оксана Колобич, викладач психології, голова циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти;

                                                  

  • «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» – Леся Кос, викладач методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, завідувач відділення дошкільної освіти;

 

                                                  

  • «Підготовка до навчання грамоти: традиційні та сучасні погляди»Ольга Табака, викладач методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти;

                                                  

  • «Використання інноваційних технологій для музичного розвитку дошкільника»Ірина Каспрук, викладач музики та методики музичного виховання;

                                                   

  • «Навчаємо елементів математики традиційно по новому»Ярослава Гарасимів, викладач методики формування елементарних математичних уявлень;
  • «Формування етноестетичних цінностей дітей дошкільного віку засобами народної ляльки» Любов Назарук, викладач художньої праці.

 

                                                 

 

Ольга Сулим, заступник директора з навчально-виховної роботи відзначила актуальність тем, змістовні виступи, презентації, які мають практичну значущість для фахівців дошкільної освіти, викладачів і студентів Коледжу.

Сучасні реалії орієнтують на спеціальну підготовку вихователя як гуманістично зорієнтованої особистості, здатної оперативно реагувати на динаміку соціально-економічних процесів, умов власної професійної діяльності, розробляти і впроваджувати нові технології у процес навчання і виховання дошкільнят.

                                                  

Директор Коледжу подякувала усім присутнім за участь у Школі педагогічної майстерності і вручила сертифікати доповідачам.

                    

 

                                                

Романа Михайлишин,

методист Коледжу, керівник   Школи педагогічної майстерності

Фото Володимира Крука